Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
Vaginalsekret, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR
Vaginalsekret, GBS odling
Vaginalsekret, odling
S- Valproat KEM (Hstd) VALPRO
Vancomycinresistenta enterokocker
tU- Vanillinmandelat
S- Vankomycin KEM (Hstd, Vbg) VANCO
Varicella zoster PCR
S- Varicella-zoster virus serologi EXTERN USiL Mikro
SemP- Vasektomi
S- Vedolizumab EXTERN KS Kem
S- Venlafaxin EXTERN USiL Kem
fP- VIP (Vasoaktiv intestinal peptid) EXTERN UAS Kem
S- Vitamin A
S- Vitamin B12
S-1,25(OH)- Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol EXTERN KS Kem
S-25(OH)- Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol KEM (Hstd) VITD
S- Vitamin E
tU- VMA/Krea (HMM/4-Hydroxy-3-metoxymandelat) EXTERN SU Kem
VRE MIB VRE eller FVhyg
Vårdhygienisk screen MRGN, VRE MIB FVhyg
Vätskebaserad cervixcytologi CYT
Vävnadsbit, odling MIB Vavna1, vavna2, vavna3, vavna4 och vavna5
Vävnadstypning