Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR ()

VAS Provkod:
ChlaGC
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Klamydia - GC

För klamydia/GC finns två provtagningsset.
Ett med provtagningspinne (grön kork), beställningsnummer 613006.
Ett med pipett för urinprovtagning (gul kork), beställningsnummer 613005

Vätskan som finns i provtagningsröret ska INTE hällas ut.Klamydia - GC

Provtagning:
Provet ska tas tidigast 10 dagar efter det tillfälle smitta kan ha skett.

PROVTAGNING PÅ KVINNOR
Vaginalsekret:
För in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 5 cm in i vagina. Rotera pinnen utmed vaginalväggen 15-30 sek. Tag ut pinnen och stoppa den i röret med grön kork. Bryt av pinnen vid skåran. Låt pinnen vara kvar i röret. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut.

Alternativt kan prov tas från cervix och uretra på kvinnor.
Urinprov på kvinnor har en lägre känslighet.

PROVTAGNING PÅ MÄN
För män rekommenderas i första hand urin. För män gäller att uretraprov bör tas istället för urinprov om patienten nyligen kastat vatten.

Urin:
Urinen ska ha hållits i blåsan minst 1 timme. Första portionen - första 4-5 ml - urin samlas i t.ex. plastmugg och för över 2 ml till röret (gul kork) med medföljande pipett. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut. Eftersom klamydiabakterien fäster på epitelceller som sköljs ut först vid vattenkastning minskar känsligheten om provet inte utgörs av den allra första urinportionen.

Uretra:
Pinnen införes 2-4 cm i uretra. Vrid försiktigt pinnen för att få loss epitelceller. Placera pinnen i röret med grön kork och bryt av vid skåran. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut.

KVINNOR OCH MÄN
Ögon:
Ta prov på insidan av undre ögonlocket med den medföljda provtagningspinnen, gnugga för att få med epitelceller. Bryt av pinnen vid skåran. Låt pinnen vara kvar i röret med grön kork. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut. 

Svalgsekret:
Rotera den medföljda provtagningspinnen mot bakre svalgväggen. Bryt av pinnen vid skåran. Låt pinnen vara kvar i röret med grön kork. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut.

Nasopharynxsekret (vid frågeställning neonatal pneumoni):
Provtagningspinnen böjs lätt och förs därefter längs näshålans botten mot bakre svalgväggen. Vrid pinnen för att få loss epitelceller. Placera pinnen i röret med grön kork och bryt av vid skåran. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut.

Analt:
Pinnen införes 2-4 cm i analkanalen. Vrid pinnen för att få loss epitelceller. Placera pinnen i röret med grön kork och bryt av vid skåran. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut.

Provet förvaras i kyl eller rumstemperatur i väntan på transport till laboratoriet. Provet bör ha kommit till laboratoriet inom 3 dagar.
Indikation:
Misstanke om sexuellt överförbar (klamydia, gonorré) infektion, symtom, partnerspårning, kontroll efter behandling.
Metod:
Påvisande av DNA från Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae med PCR -teknik
Kommentar/mer info:

Chlamydia trachomatis är en intracellulär bakterie och det är därför viktigt att provet innehåller epitelceller. Bakterien Chlamydia trachomatis är en av våra vanligaste sexuellt överförda smittor. Neisseria gonorrhoeae var tidigare en vanlig sexuellt överförbar infektion i vårt land, infektionen är väl kontrollerad sedan mitten av 1970-talet men en sakta ökning har noterats de senare åren. Många av de smittade är symtomfria men smittsamma. Bakterierna kan orsaka proktit, uretrit, epididymit, prostatit, cervicit, salpingit (kan leda till sterilitet), endometrit m m. Barn som smittas vid födseln kan få konjunktivit och vid klamydiainfektion pneumoni.

Analysens känslighet har beräknats till 90-95 %, något högre för adekvat taget pinnprov än för urinprov. Specificiteten är nära 100 %.

Kontroll efter behandling bör ej ske förrän 4 veckor efter avslutad behandling då kvarvarande DNA (ej levande bakterie-rester) kan detekteras så länge. Infektion med Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Anmälan sker utan identitet med rikskod.

Vid misstanke om lymfogranuloma venereum (LGV) tas vanligt klamydiaprov (grön eller gul kork) som skickas till mikrobiologen, Halmstad. SAMTIDIGT tas en rosa E-swab eller urinprov (vanligt urinrör) som skickas till mikrobiologen i Halmstad tillsammans med en remiss till Akademiska i Uppsala. Under Kliniska uppgifter ange önskemål analys LGV. 
Vid positivt klamydiaprov skickar mikrobiologen extraprovet (E-swab/urinprov) vidare till Uppsala för analys av LGV. 


Svarstolkning:
Svar anges som
C trachomatis NEGATIV respektive
C trachomatis POSITIV samt
N gonorrhoeae NEGATIV respektive
N gonorrhoeae POSITIV
Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 2 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-10-03 15:10