Direkt till innehållet

Analysförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm
C1q EXTERN USiL Imm
C2 EXTERN USiL Imm
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd)
C3d EXTERN USiL Imm
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd)
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USiL Kem
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- CA125 KEM (Hstd)
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg)
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg)
Calicivirus PCR MIB och KEM
F- Calprotektin KEM (Hstd)
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm
Campylobacter, Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd)
S- CEA KEM (Hstd)
Celiaki, transglutaminas antikroppar
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg)
Benm- Celler PAT
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg)
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd)
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB
Cervix, gonokockodling
Cervixkon PAT
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR MIB
Chlamydophila pneumoniae PCR
S/P- Chromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd)
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg)
F- Clostridium difficile PCR MIB
CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg)
S- Copeptin-proAVP EXTERN SU Kem
S- Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar MIB
Coronavirus SARS-CoV-2 PCR MIB
S- C-peptid KEM (Hstd)
Cristabiopsi EXTERN SU Pat/Gen
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg)
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Cryptosporidium parvum/hominis
CVK odling
S- CXCL10/IP-10 EXTERN SU Mikro
B- Cyklosporin
P- Cystatin C KEM (Hstd)
Cystor, faeces mask och maskägg
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Kem
Cytologipreparat i allmänhet PAT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning
P/S- Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO