Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm
C1q EXTERN USiL Imm
C2 EXTERN USiL Imm
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd) C3C4
C3d EXTERN USiL Imm
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd) C3C4
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USIL KEM alt. SU KEM CA15-3
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) EXTERN USIL KEM alt. SU KEM CA19-9
S- CA125 KEM (Hstd) CA125
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CA
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CALCTU
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CALCD
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg) CAKRKV
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg) CAJON
Calicivirus PCR MIB och KEM Hstd och Vbg CALICI
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm
Campylobacter, Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska, odling MIB CAPDAN och CAPDAE
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB CCP eller RACCP
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd) CDT
S- CEA KEM (Hstd) CEA
Celiaki, transglutaminas antikroppar
Benm- Celler PAT
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg) CELLD
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CELL
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg) CELLC
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CELLL
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd) CERULO
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB SekGen
Cervixkon PAT
cfDNA PAT
Chimerismbestämning EXTERN USiL Imm
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR MIB ChlaGC
Chlamydophila pneumoniae PCR
Chlamydophila psittaci PCR
S/P- Chromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd) CIKLO
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg) CK
F- Clostridioides difficile PCR MIB Clotox
CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg) COHB
S- Copeptin-proAVP EXTERN SU Kem
S- C-peptid KEM (Hstd) CPEPT
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg) CRP
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CRPMAN
Cryptosporidium parvum/hominis
CVK odling
S- CXCL10/IP-10 EXTERN SU Mikro
B- Cyklosporin
P- Cystatin C KEM (Hstd) CYSTC
Cystor, faeces mask och maskägg
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Kem
Cytologipreparat i allmänhet CYT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning
P/S- Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO