Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Legionella och Chlamydophila psittaci PCR ()

VAS Provkod:
LVLegi (även C. psittaci ingår)
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Prov från nedre luftvägarna.

Vid misstanke om C. psittaci kan prov från bakre svalgvägg, i E-swab accepteras.

Sputum:
Sputumburk (plastburk) bestående av sputumburk och transporthylsa.

Med sputum menas upphostning från de nedre luftvägarna. Vid svårighet att få tillräcklig provmängd bör sjukgymnast assistera. Enbart saliv ska ej skickas.

Sterilt borstprov:
Sterilt plaströr gul kork med 1 ml koksaltlösning (tillhandahålls av laboratoriet)
Sedan katetern tagits ur bronkoskopet tvättas kateterspetsen, först den inre, därefter den yttre med sterilt vatten. Borsten skjuts ut och klipps med steril sax ned i röret med koksalt.

Bronksköljvätska:
Sterilt plaströr gul kork
Skölj med 10 ml fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. Den reaspirerade vätskan överförs till ett tomt sterilt rör.

BAL (bronkoalveolärt lavage):
Sterilt plaströr gul kork
Bronksegmentet sköljs med ca 50 ml x 4 fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. En mindre mängd av vätskan överförs till röret.

Trachealsekret:
Sterilt plaströr gul kork
Vid provtagning från nedre luftvägar, sekret aspireras via t ex trachealkanyl och överförs till röret.

Indikation:

Legionella pneumophila kan orsaka legionärssjuka och Pontiacfeber. Legionärssjuka yttrar sig som lunginflammation oftast med hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Pontiacfeber är en mildare, influensaliknande sjukdom. Smitta sker genom inandning av aerosol från vatten eller miljön. Smitta mellan personer förekommer inte.
Även andra Legionellaarter kan ge pneumoni, främst hos personer med nedsatt immunförsvar.

Papegojsjuka, Chalmydophila psittaci, är en ovanlig orsak till pneumoni och smitta sker främst vid nära kontakt med fåglar. C. psittaci kan även ge influensaliknande sjukdomsbild och inkubationstiden är oftast 5-14 dagar.


Metod:
Påvisande av DNA för Legionella pneumophila, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae ingår i analysen.
Kommentar/mer info:

Legionellainfektion och Chlamydophila psittaci är anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten. De är föga temperaturkräsna och tillväxer mellan +18°C och +45°C. De kan tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 2 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2023-09-15 10:44