Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
Abscessinnehåll, odling MIB Absces
Pt- Absolut GFR KEM (Hstd) GFRABS
Csv- Absorptionskurva KEM (Hstd, Vbg) ABSORP
S- ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym) EXTERN USiL Kem
S- Aceton KEM (Hstd, Vbg) ACETON
S- Acetylkolinreceptorantikroppar EXTERN SU Mikro
Acinetobakter, MRGN
P- ACTH KEM (Hstd) ACTH
S- Acylkarnitiner, fraktionerade EXTERN SU Kem
S- Adalimumab och antikroppar mot adalimumab EXTERN KS Kem alt SU Mikro
P- Adrenalin
tU- Adrenalin
S- AFP (alfa-Fetoprotein) KEM (Hstd) AFP
Aktivt B12 se S-Holotranskobalamin
U- ALA
P- ALAT (Alaninaminotransferas) KEM (Hstd, Vbg) ALAT
Csv- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBC
Pt(U)- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBTU
P- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALB
Diverse- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBD
U- Albumin/Krea-kvot, morgonprov KEM (Hstd, Vbg) ALKREM
U- Albumin/Krea-kvot, stickprov KEM (Hstd, Vbg) ALKRES
Csv/S- Albuminkvot, CSV + plasma EXTERN SU Möln
PtU- Aldosteron EXTERN KS Kem
S- Aldosteron VAS EXTERN USiL Kem ALDO
Aldosteron/Renin-kvot
Lkc- Alkaliskt fosfatas
Diverse- ALP KEM (Hstd, Vbg) ALPD
Lkc- ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter) EXTERN SU Kem
P- ALP (Alkaliska fosfataser) KEM (Hstd, Vbg) ALP
S- ALP, isoenzymer EXTERN SU NÄL
S- Alprazolam
Csv- Alzheimermarkörer (Tau, ß-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer) EXTERN SU Möln
S- AMA SMA MIB AMASMA
U- Amfetamin KEM (Vbg)
U- Aminolevulinat (ALA) EXTERN KS Kem
P- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
U- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Amitriptylin EXTERN SU Kem
P- Ammoniumjon KEM (Hstd) AMMON
P- Amylas pankreas
S- Amylas, isoenzym (makro/saliv) EXTERN UMAS Kem
Biopsi- Amyloidtypning (Fettvävsbiopsi) UAS Pat
S- ANA screen (Antinukleära antikroppar) MIB ANA
U- Anabola androgena steroider EXTERN KS Kem
Anaplasma IgG EXTERN SU Mikro
S- ANCA MIB ANCA (anti-MPO, anti-PR3) eller ANCAGB (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)
S- Androstendion EXTERN USiL Kem
S- Angiotensinkonverterande enzym
S- Anti endomysium, IgA
P- Anti faktor Xa KEM (Hstd) AFXA
S- anti-HBc
S- anti-HBs (immunitet)
P- Antikroppsscreening BLC (Hstd)
S- Anti-Mülleriskt hormon (AMH) EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Anti-nukleära antikroppar
P- Antitrombin KEM (Hstd, Vbg) AT
S- Antitrypsin (alfa1-Antitrypsin) KEM (Hstd)
APC-resistens
P- Apixaban KEM (Hstd) APIXA
P- Apo A1, Apolipoprotein A1 KEM (Hstd, Vbg) APOA1
P- Apo B, Apolipoprotein B KEM (Hstd, Vbg) APOB
Apolipoprotein E
P- APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) APTT
Arcanobakterier
P- ASAT (Aspartataminotransferas) KEM (Hstd, Vbg) ASAT
Ascites CYT
Ascites, ledvätska, pleura, punktat, odling MIB Ascite, ledpun, pleura eller punkt (punktat i ej steril miljö)
S- Aspergillus galaktomannan Antigen EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
S- AST (antistreptolysin) VAS EXTERN USiL Immunologi AST
Avliden Obduktion och bårhus Halmstad
Avliden -obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom Extern Klinisk genetik och patologi Lund
Avliden-omhändertagande, handläggning vid obduktion och rättsmedicinsk undersökning Obduktion och bårhus Halmstad
B- Azatioprin