Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Hepatit B (S-)

VAS Provkod:
HBsAg, HepBc, HepBs, HIVBC eller HepA-E
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.
Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation:

Hälsokontroller och vid misstanke om hepatitsjukdom. Screen av nya blodgivare. Immunitetskontroll. Vid stickskada kontrolleras både patient och skadad personal. Pappersremiss ska användas. Ring mikrobiologen (tel 035-13 18 50) och meddela att prov kommer.

Se dokument: Rutin stickskada


Metod:
Antigen och antikroppar påvisas med ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys).
Kommentar/mer info:

Provkoder i VAS:

Hepatit B (HBsAg).................................................HBsAg
Hepatit B (Anti-HBc)............................................  HepBc
Hepatit B (Anti-HBs)..............................................HepBs

Följande analyskombinationer finns (1 SST-rör, gul kork). Välj provkod enligt nedan:

Hepatit A + HBsAg + anti-HBc + HepC + Hep E....HepA-E
HIV + HBsAg..........................................................HIVHep
BS-screen: HIV + HBsAg + HepC..........................HIVBC

Hepatit B virus (HBV) smittar genom blod, sex och från mor till barn. Inkubationstid är 2-6 mån. Infektion med HBV kan förlöpa subkliniskt eller akut. Om Hepatit B infektionen ej läker ut kan den övergå i en kronisk aggressiv eller kronisk persisterande form.

Ytantigenet, HBsAg, kan påvisas flera veckor före insjuknandet. Det försvinner vanligen inom några månader men kvarstår hos kroniska bärare. Ytantigenet är huvudmarkör inom hepatit B diagnostiken.   

Hepatit B c-antikroppar (antiHBc) kan påvisas tidigt i sjukdomsförloppet och de kvarstår vanligen livet ut.
Vid positivt utfall för HBsAg görs kompletterande tester för att differentiera mellan akut och kronisk infektion.

Anti-HBs analyseras vid beställning eller vid frågeställning om immunitetsstatus, testen är kvantitativ och används för att bestämma immunitet efter naturlig infektion och vaccination.

Svar lämnas inom 1-3 dagar. Akut undersökning (HBsAg) kan göras efter telefonkontakt och då lämnas svar inom 1-3 timmar. Vissa prover skickas till annat laboratorium för kompletterande tester - svar fås då inom 14 dagar.

Infektion med Hepatit B skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Hygienriktlinje: se länk nedan


http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/0365FCE9-0FC7-4DAC-9D13-DD04CF3F6CA6
Analysfrekvens:
Mån - fre, akuta prov dagligen
Svarstid:
1 arbetsdag. Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvar under tiden.
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-09-01 14:31