Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
Magnesium
P- Magnesium KEM (Hstd, Vbg) MG
Diverse- Magnesium KEM (Hstd, Vbg) MGD
t(U)- Magnesium EXTERN USiL Kem
Mag-Tarm-kanalen PAT
B- Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi KEM (Hstd, Vbg)
Maskägg
Erc(B) MCH (Medelhemoglobin-innehåll) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
Rtc(B) MCH (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) RETHE
Erc(B)- MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
B- MCV (Medelcellvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
S- Metadon EXTERN USiL Kem
S- Metanol KEM (Hstd, Vbg) METNOL
Hb(B) Methemoglobin (MetHb) KEM (Hstd, Vbg) METHB
P- Methotrexat KEM (Hstd) METOTR
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
P- Metylmalonat KEM (Hstd) MMA
P- MG-test
S-ß2- Mikroglobulin EXTERN USiL Kem B2MIK
U- Missbruksläkemedel och växtdroger EXTERN KS Kem
S- Mitokondrieantikroppar
Mjälte PAT
S- Mononukleostest KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MONONU
Morbillivirus, PCR EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Morbillivirus, serologi EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
P- MPA
S- MPO antikroppar (myeloperoxidas)
Mpox DNA MIB MPXV
B- MPV (Medeltrombocytvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MPV
MRGN MIB MRGN eller FVhyg
MRSA MIB MRSA
B- MTHFR genotyp
Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati EXTERN USLi NME alt SU Pat/Gen
Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur PAT
Mycobacterium tuberculosis odling EXTERN USiL Mikro
Mycobacterium tuberculosis PCR MIB TBPCR
Mycoplasma genitalium PCR MIB MgenPC
S- Mycoplasma pneumoniae (antikroppspåvisning) serologi EXTERN UAS Mikro
Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR MIB LVMyco
P- Mykofenolat KEM (Hstd) MYKOF
P- Myoglobin KEM (Hstd) MYO
U- Myoglobin EXTERN SU Kem
Mässling, Morbillivirus PCR
Mässling, Morbillivirus serologi