Direkt till innehållet

Analysförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
Diverse- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
P- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
Mag-Tarm-kanalen PAT
B- Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi KEM (Hstd, Vbg)
Maskägg
Erc(B) MCH (Medelhemoglobin-innehåll) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Rtc(B) MCH (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Erc(B)- MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
B- MCV (Medelcellvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Metadon EXTERN USiL Kem
fP- Metanefriner
S- Metanol KEM (Hstd, Vbg)
Hb(B) Methemoglobin (MetHb) KEM (Hstd, Vbg)
P- Methotrexat KEM (Hstd)
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
P- Metylmalonat KEM (Hstd)
P- MG-test
S-ß2- Mikroglobulin EXTERN UMAS Kem
Minirintest
U- Missbruksläkemedel EXTERN HS Kem
S- Mitokondrieantikroppar
Mjälte PAT
S- Mononukleostest KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Morbillivirus, PCR EXTERN SU Mikro
Morbillivirus, serologi EXTERN SU Mikro
P- MPA
S- MPO antikroppar (myeloperoxidas)
B- MPV (Medeltrombocytvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
MRGN MIB
MRSA MIB
B- MTHFR genotyp
Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati EXTERN USLi NME alt SU Pat/Gen
Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur PAT
Mycobacterium tuberculosis odling EXTERN USiL Mikro
Mycobacterium tuberculosis PCR MIB
Mycoplasma genitalium PCR MIB
S- Mycoplasma pneumoniae, serologi MIB
Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR MIB
P- Mykofenolat KEM (Hstd)
P- Myoglobin KEM (Hstd)
U- Myoglobin EXTERN SU Kem
Mässling, Morbillivirus PCR
Mässling, Morbillivirus serologi