Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Mycoplasma genitalium PCR ()

VAS Provkod:
MgenPC
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Provtagningsmaterial Mycoplasma genitaliumProvtagning:
Provet ska tas tidigast 10 dagar efter det tillfälle smitta kan ha skett.

PROVTAGNING PÅ KVINNOR
Vaginalsekret:
Eswab rosa kork
För in provtagningspinnen ca 5 cm in i vagina. Rotera pinnen utmed vaginalväggen 15-30 sek. Tag ut pinnen och stoppa den i transportröret.

Alternativt kan prov tas från cervix och uretra på kvinnor.
Urinprov på kvinnor har en lägre känslighet.

PROVTAGNING PÅ MÄN
För män rekommenderas i första hand urin. Uretraprov bör tas istället för urinprov om patienten nyligen kastat vatten.
Urin:
Urinrör röd kork
Urinen ska ha hållits i blåsan minst 1 timme. Första portionen urin, 4-5 ml, samlas i t.ex. plastmugg och förs över till röret. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut. Känsligheten minskar om provet inte utgörs av den allra första urinportionen.

Uretra:
Eswab blå kork
Pinnen införes 2-4 cm i urethra. Vrid försiktigt pinnen för att få loss epitelceller. Placera pinnen i transportröret.
Metod:
Påvisande av DNA för Mycoplasma genitalium med PCR-teknik.
Kommentar/mer info:

Mycoplasma genitalium, är en liten mikrob, närmast en cellväggsfri bakterie. Den sprids mellan människor vid samlag. Bakterien verkar kunna orsaka genital infektion i nästan samma utsträckning som klamydia.

Handläggningen av Mycoplasma genitalium är inte reglerad utifrån smittskyddslagen. Ett diagnostiserat fall bör behandlas epidemiologiskt analogt med klamydiainfektion. Kontaktspårning bör utföras.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 arbetsdag
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-08-30 13:50