Direkt till innehållet

Analysförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
P- Dabigatran KEM (Hstd)
S- DAO
B- DAT (Direkt AntiglobulinTest) BLC (Hstd, Vbg)
P- D-dimer KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Demensmarkörer
S-11- Deoxikortisol EXTERN USiL Kem
Dermatofyt
Pt- Desmopressintest
S- DHEAS KEM (Vbg)
S- Diaminoxidas (DAO) EXTERN SU Mikro
S- Diazepam
B- Diff (Diffrentialräkning av Leukocyter)
S- Digoxin KEM (Hstd, Vbg)
S-1,25- Dihydroxyvitamin D
S- Disopyramid EXTERN KS Kem
DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp KEM (Hstd)
DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A KEM (Hstd)
DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A KEM (Hstd)
DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen) EXTERN USiL Blgr.gen
DNA Flödescytometrisk DNA-analys PAT
DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G KEM (Hstd)
B- DNA HLA DQ genotyp, riskmarkör för Celiaki EXTERN USiL Imm
DNA HLA-B27 typning KEM (Hstd)
DNA JAK2 mutation p. V617F, kvantitativ KEM (Hstd)
DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T KEM (Hstd)
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT EXTERN UMAS Kem
DNA Mutationsanalys av EGFR-genen PAT
DNA Mutationsanalys BRAF-genen PAT
DNA Mutationsanalys med NGS (Next generation Sequencing) PAT
DNA Mutationsanalys RAS (KRAS-genen och NRAS-genen) PAT
DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas) KEM (Hstd)
S- DNas B antikroppar EXTERN USiL Imm
tU- Dopamin
S- Downs screening (Trippel-test) (Kvadrupeltest) EXTERN KS Kem
S- ds DNA
DTTP- Differential time to positivity MIB
Duodenalbiopsier orientering PAT