Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

ANA screen (Antinukleära antikroppar) (S-)

VAS Provkod:
ANA
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μL serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation:
Utredning av misstänkta inflammatoriska systemsjukdomar. 
Metod:
Analys av ANA omfattar analys av Immunofluorescens(IF) samt Immunokemisk detektion av antikroppar, ANA-screen (ENA, Extraherbara nukleära kärnantigen).
Kommentar/mer info:

ANA är en förkortning för antinukleära antikroppar, autoantikroppar som är riktade mot antigen som återfinns i cellkärnan. Förekomst av ANA är förknippat med inflammatoriska systemsjukdomar, men antikropparna kan även påvisas hos upp emot 5 % av normalbefolkningen och är vanligare hos kvinnor än hos män.

Immunofluorescensanalys kompletterar ENA-analysen, då det finnas typiska fluorescensmönster som inte avspeglas i den immunokemiska analysen.


Svarstolkning:
ANA-screen innehåller 8 väldefinierade ENA-antigen. Vid positivt utfall av ANA-screen utförs ENA-analys, vilken innehåller en panel av de enskilda antigen som återfinns i ANA-screen: CENP, Jo-1, SSA, SSB, U1RNP (två målantigen), Scl70, Sm, RNP70 och Ro52.

Komplettering med analys av dsDNA med antigenspecifik och morfologiskt test (Immunofluorescens) på Crithidia luciliae utförs på utvalda prover där anamnes och/eller fynd i ANA-screen motiverar ytterligare utredning.

Relevans av de antikroppar som kan påvisas med ANA-screen:

SSA/Ro60: 60-75 % förekomst hos patienter med Sjögrens syndrom, 40-50 % förekomst hos SLE-patienter.

SSB/LA: förekommer framförallt hos kvinnliga patienter med Sjögrens syndrom men även i 6-15 % hos SLE patienter.

U1RNP: förekomst i nästan 100 % hos patienter med MCTD (mixed connective tissue disease). Förekomst vid SLE i 30-40 %

RNP70: mer specifikt för MCTD än U1RNP, d.v.s. lägre förekomst hos SLE patienter (ca.12 %).

Sm: mycket specifik för SLE men förekomst endast i 20-30 % hos SLE patienter.

CENP: antikroppar mot centromer förekommer i 70-90 % hos patienter med den begränsade formen av Systemisk skleros, men förekommer även vid Raynauds fenomen och i 10-20 % hos patienter med Primär biliär cirros.

Scl-70: specifika för Systemisk skleros (särskilt den diffusa formen med en förekomst i upp till 70 %).

Jo-1: associerat med dermatomyosit/polymyosit (förekomst ca. 25 %). Association med interstitiell pneumonit, svårare sjukdomsform och återfall.

dsDNA: specifika för SLE, förekomst i 40-90 % av aktiv SLE, kan dessutom användas som aktivitetsmarkör.

Ro52: association till neonatal lupus med den allvarliga komplikationen av kongenital hjärtblock. Kan dessutom vara associerad med IIM (idiopatisk, inflammatorisk myopati).
Analysfrekvens:
1 gång/vecka
Svarstid:
1 -14 arbetsdagar. Normal svarstid är 1-7 dagar, men svar kan dröja upp till 14 dagar innan provet kan slutsvaras.
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-11-27 13:31