Direkt till innehållet

Analysförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
S- B12
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion EXTERN SU Mikro
BAL, Nedre luftvägar odling
BAL, Pneumocystis jirovecii PCR
BAL-vätska CD4/CD8 (Bronkoalveolär lavage) PAT
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg)
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU Kem alt USiL Gen
B- BE
Benbit, vävnadsbit odling
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår, sårsekret odling
Bett, sårsekret odling
Bihålesekret, sinussekret odling
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg)
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg)
Biopsi, vävnadsbit odling
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Blod, odling MIB
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB
Borstprov CYT
Borstprov, Nedre luftvägar odling
B-RET-He
Bronkoalveolärt lavage, nedre luftvägar odling
Bronksköljvätska CYT
Bronksköljvätska, Nedre luftvägar odling
Bröstmjölk, odling MIB
Bröstpreparat Patologen PAT
Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN UMAS Kem