Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
S- B12
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion VAS EXTERN UMAS Mikro PCR16S
BAL, Nedre luftvägar odling
BAL, Pneumocystis jirovecii PCR
BAL-vätska CD4/CD8 (Bronkoalveolär lavage) Benmärg
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg) BE
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU Kem alt USiL Gen
Benbit, vävnadsbit odling
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår, sårsekret odling
Betaglukan MIB BETAGL
Bett, sårsekret odling
Bihålesekret, sinussekret odling
Diverse- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg) HCO3D
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg) BIKA
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg) BIKST
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg) BILKON
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg) BIL
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg) BILD
Biopsi, vävnadsbit odling
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Blod, odling MIB B AE 1-3, B AN 1-3 eller B GUL
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGAB
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGVB
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGKB
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba) IAGAS
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba) IVGAS
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåsdermatosutredning EXTERN USiL Imm/Blodc
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB LVPert
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB Borrel
Borstprov CYT
Borstprov, Nedre luftvägar odling
B-RET-He
Bronkoalveolärt lavage, nedre luftvägar odling
Bronksköljvätska CYT
Bronksköljvätska, Nedre luftvägar odling
Bröstmjölk, odling MIB Sekret
Bröstpreparat Patologen PAT
Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN USiL Kem