Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Borrelia / Neuroborrelia (S-)

VAS Provkod:
Borrel
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST- rör gul kork + ev sterilt plaströr, gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.


Provtagning:

SST-rör
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.


Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.

Sterilt plaströr
Vid misstanke om neuroborrelia ska provtagning av blod och likvor ske vid samma tillfälle (en remiss räcker, se nedan under Kommentar/Mer info). Genom att testa likvor och serum samtidigt kan vi beräkna index och påvisa intrathekal antikroppsproduktion. Ett ensamt likvorprov är inte meningsfullt att analysera.

Minst 250 μl likvor behövs för att analysen ska kunna utföras.

Indikation:
Serologisk analys vid misstanke om infektion efter fästingbett orsakad av Borrelia-bakterier.
Metod:
Antikroppar, IgG och IgM, påvisas med kemiluminiscens immunoassay (CLIA). För IgG används rekombinant framtaget Vlse-protein som representerar hela B. burgdorferi sensu lato–komplexet. IgM analysen baseras på rekombinant Osp-C-protein och Vlse-protein. IgM-analysen är kvalitativ och IgG-analysen är kvantitativ.
Kommentar/mer info:

Borrelia och Neuroborrelia ska beställas på samma remiss. I fältet "provmaterial" skriv blod och likvor. Skriv ut två etiketter, en till varje rör.

Det är mycket viktigt att fylla i frågeställning/anamnes för bedömning av antikroppssvaret. Beskriv patientens kliniska tillstånd och besvärens duration. Vid uppföljande prov är det viktigt att detta anges i anamnesen (för att samtesta analysen).

Mångfaldig symtomatologi som kan indelas i tre stadier; Första stadiet karaktäriseras av ett typiskt migrerande rodnat utslag runt bettstället - Erytema migrans (EM) som uppträder några dagar till veckor efter fästingbett. Serologisk diagnostik är inte indicerad vid detta tillstånd, diagnosen är klinisk. Endast hälften av patienterna har serokonverterat. Andra stadiet är en spridning av infektionen och kan uppkomma veckor eller månader efter ett fästingbett. Symtom kan vara myokardit, artrit och pareser av olika slag. Tredje stadiet av infektionen kan involvera huden, CNS eller leder. Det kan visa sig som acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), kronisk progressiv encephalomyelit eller artrit och kan uppträda flera år efter att infektionen etablerats. Infektionen kan antibiotikabehandlas i alla tre stadierna.


http://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Borreliainfektion/
Analysfrekvens:
Borrelia och neuroborrelia 2 ggr/vecka
Svarstid:
1 - 4 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-08-30 10:32