Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
Nagel, svamp
Nasofarynxsekret, odling MIB Nph
Diverse- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NAD
P- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NA
Pt(U)- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NATU
Nedre luftvägar, odling MIB Bronk, sputum eller trakea
Nefrektomi eller partiell nefrektomi PAT
Neonatal screening MIB NEOFA (faeces) och NEOSV (svalg)
Neuroborrelia
Csv- Neurofilament light protein
S- Neuronspecifikt Enolas
S- Neurotropa virus, serologi EXTERN SU Mikro
B- Neutrofila granulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) NEUTRO
P- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
Csv- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
NFL (Neurofilament light protein)
NIPT Non-Invasive Prenatal Testing EXTERN KS Kem
S- Nitrazepam
U- Nitrit
Njurbiopsi medicinsk frågeställning EXTERN SU Pat/Gen
Njurbiopsi tumörfrågeställning PAT
P- Non HDL-Kolesterol NONHDL
P- Noradrenalin
tU- Noradrenalin
S- Nordazepam
Norovirus PCR
S- Nortriptylin EXTERN SU Kem
S- NSE KEM (Vbg) NSE
P- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg) NTBNP
Diverse- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg) NTBNPD