Direkt till innehållet

Analysförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
Nagel, svamp
Nasofarynxsekret, odling MIB
P- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
U- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Nedre luftvägar, odling MIB
Nefrektomi eller partiell nefrektomi PAT
Neuroborrelia
Csv- Neurofilament light protein
S- Neuronspecifikt Enolas
P- Neuropeptid Y
S- Neurotropa virus, serologi EXTERN SU Mikro
B- Neutrofila granulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
NIPT Non-Invasive Prenatal Testing EXTERN KS Kem
S- Nitrazepam
U- Nitrit
Njurbiopsi medicinsk frågeställning EXTERN SU Pat/Gen
Njurbiopsi tumörfrågeställning PAT
P- Noradrenalin
tU- Noradrenalin
S- Nordazepam
Norovirus PCR
S- Nortriptylin EXTERN SU Kem
P- NPY (Neuropeptid Y) EXTERN SU Möln
S- NSE KEM (Vbg)
P- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)