Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Svamp i nagel, hud, hår etc. ()

VAS Provkod:
DERMPC (Dermatofyt DNA), SvampH (hudskrap/nagelskap/hår)
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Vacutainerrör av glas röd kork
Websesam artikelnummer: 21763

Vacutainerrör av glas röd kork

Provtagning:
Allmänt gäller:
Provet bör tas i gränsområdet mellan sjuk och frisk vävnad. Ta så mycket provmaterial som möjligt. 
I första hand ska DERMPC väljas då metoden är känslig och påvisar de vanligast förekommande svamparna som orsakar ytliga svampinfektioner. 

Obs! Då DERMPC ersätter Svampodling (SvampH) för dermatofytdiagnostik kommer förstagångsprover analyseras med PCR-metod om det inte specifikt angetts Malassezia-frågeställning i anamnesen eller då anamnesen anger att misstanke om annan typ av mögelsvampsinfektioner föreligger. Skriv tydligt i anamnesen eller kontakta mikrobiologen om specifik frågeställning föreligger.

Nagel
Skrapa med curette undersidan av nageln om denna verkar infekterad. Om ovansidan av nageln ser infekterad ut skrapa först ren ytterytan (för att eliminera kontaminerande mögelsporer och bakterier) och uppsamla därefter skrap från det infekterade området.
Vid misstanke om mögel eller jästsvamp, ska detta tydligt anges i anamnesen så att speciell odling för detta kan utföras.

Hud
Skrapa med skrapslev (curette) eller skalpell i kanten av och ett stycke utanför förändringen. Vid fotsvamp bör området mellan fjärde och femte tån inkluderas i provtagningen. Dermatofyter kan förekomma i detta område hos patienter med asymptomatiska infektioner eller med id-reaktioner.

Hår
Infekterat hår ska aldrig klippas utan plockas med pincett. Det är viktigast att ta den del av hårstrået, som är närmast hårbotten. Om hårlösa fläckar finns avlägsnas resterna av hårstråna från hårfollikelöppningen med hjälp av skalpell.

Vid misstänkt jästsvampinfektion på slemhinnor se: Jästsvamp
Indikation:
Misstänkt svampinfektion i nagel, hud eller hår.
Metod:
DERMPC: Generellt påvisande av Dermatofyt-DNA där det ingår Trichophyton species, Microsporum species och Epidermophyton species. Dessutom påvisas Candida albicans och Candida parapsilosis.  Observera att Malassezia species inte ingår i PCR-analysen utan ska beställas med SvampH. Följande arter kan metoden påvisa: C.albicans, C.parapsilosis, S.brevicaulis, T.mentagrophytes/T.interdigitale, T.rubrum/T.soudanense, T.tonsurans, T.violaceum, T.benhamiae, T.verrucosum, M.audoinii, M.canis, N.gypsea, E.fluccosum, T.schoenleinii/T.quinckeanum. SvampH: Bör endast beställas som uppföljande prov när DERMPC blivit negativ men klinisk misstanke om svampinfektion kvarstår.  Vid misstanke om andra typer av mögelsvampsinfektioner.  Malassezzia frågeställning ska beställas med denna kod.  Metod: Direktmikroskopi samt odling.
Kommentar/mer info:

Svarstid:

DERMPC: Svar ges inom en vecka.
SvampH: Direktmikroskopi: svar inom 1-7 dagar. 

Odling: Negativ odling besvaras efter 2 veckor men odlingen pågår ytterligare 2 veckor.
Positiv odling besvaras vanligen inom 1-2 veckor.Svarstolkning:
DERMPC: 
Negativt prov svaras: Dermatofyt DNA Negativ.
Positivt prov svaras med den påvisade arten.
Svarstid:
1 - 14 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-10-26 10:53