Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
P- T3 fritt (Trijodtyronin, fritt) KEM (Hstd, Vbg) T3
P- T4 fritt (Tyroxin, fritt) KEM (Hstd, Vbg) T4
B- Takrolimus (Prograf/FK-506) KEM (Hstd) TACROL
Tarmbiopsier PAT
TB PCR
S- TBE-virus serologi EXTERN USiL Mikro
TB-odling
S- Teicoplanin EXTERN SU Kem
Tejpprov, maskägg
P/S- Teofyllin EXTERN UMAS Kem alt SU Östra Kem
Test Test EXTERN USiL Pat
Testis PAT
S- Testosteron KEM (Vbg) TESTOS
S- Testosteron, bioaktivt EXTERN KS Kem
S- Testosteron/SHBG kvot
U- Testremsa KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) TESTR
S- Tetanus serologi EXTERN USiL Imm
P- TG
S- Thgl
Thyreoidea PAT
B- Tiopurin S-metyltransferas KEM (Hstd)
S- Tobramycin KEM (Hstd) TOBRA
S- Tokoferol (Vitamin E) EXTERN USiL Kem
S- Toxoplasma gondii serologi EXTERN USiL Mikro
B- TPK
TPMT genotyp
B- TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin S-metyltransferasaktivitet) KEM (Hstd)
B- TPMT-metaboliter (Tiopurin S-metyltransferasmetaboliter) KEM (Hstd)
S- TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar) KEM (Hstd) TPO
S-β- Trace Protein (Likvorläckage) EXTERN UMAS Kem
Trachealsekret, odling
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) KEM (Hstd) TRAK
P- Transferrin KEM (Hstd, Vbg) TRANSF
P- Transferrinreceptor KEM (Hstd) TRREC
S- Transglutaminas antikroppar MIB tTgGli
S- Transtyretin (Prealbumin) EXTERN UMAS Kem
Diverse- Triglycerid KEM (Hstd, Vbg) TRIGD
P- Triglycerid (TG) KEM (Hstd, Vbg) TRIG
P- Trijodtyronin, fritt
B- Trombocyter (TPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) TPK
P- Trombosutredning KEM (Hstd)
P- Troponin T KEM (Hstd, Vbg) TROPT
Trycksår, sårsekret odling
S- Tryptas EXTERN USiL Imm
P- TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin) KEM (Hstd, Vbg) TSH
S- TSH-receptorantikroppar
Tuberkulos PCR
Tuberkulostest IGRA
Tularemi EXTERN NUS Mikro
TWAR PCR
S- Tyreoglobulin (Thgl) VAS EXTERN UMAS Kem TYGLO
S- Tyreoglobulin-antikroppar
S- Tyreoidea Interferens-utredning EXTERN KS Kem
S- Tyreoideaperoxidasantikroppar
P- Tyrotropin
P- Tyroxin, fritt