Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Trace Protein (Likvorläckage) (S-ß-)

System:
S-ß-
Analyserande lab:
EXTERN UMAS Kem
Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriemedicin Klinisk Kemi
Jan Waldenströms gata 77
205 02 Malmö


tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne
Laboratoriemedicin Skåne
Remiss:
Konsultremiss
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats

Ange även önskad analys på röretiketten.

Konsult remiss
Provtagningsmaterial:
Nässekret i plaströr + Serum SST-rör 3,5 mL gul propp
Plaströr Förråd art nr 50206


Kommentar/mer info:

Både näs och vätskeprov måste tas samtidigt.
Nässekret och serum ska centrifugeras och avskiljas inom 4 timmar.

Hållbart 4 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyla.

Ange frågeställning ”Likvorläckage” på remissen.


Uppdaterad:
2023-01-24 18:46