Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
S- Kalcidiol
S- Kalcitonin EXTERN UMAS Kem
S- Kalcitriol
Diverse- Kalium KEM (Hstd, Vbg) KD
P- Kalium KEM (Hstd, Vbg) K
Pt(U)- Kalium KEM (Hstd, Vbg) KTU
F- Kalprotektin MIB CALPRO (beställs under KEM i VAS)
S- Kappa, fria
U- Kappakedja (Ig) KEM (Hstd)
Pt(U)- Kappakedja (Ig) KEM (Hstd)
S- Karbamazepin KEM (Hstd) KARBAM
P- Kardiolipinantikroppar, IgG EXTERN UMAS Kem
S- Kardiolipin-antikroppar, IgG och IgM EXTERN SU Mikro
P- Karnitin EXTERN SU Kem
tU- Katekolaminer metoxylerade EXTERN USiL Kem KATMET
P- Katekolaminer metoxylerade (Metoxikatekolaminer) (Metanefriner) EXTERN SU Kem
tU- Katekolaminer, fria VAS EXTERN UMAS Kem KATFRU
Kateterrelaterad infektion
Kateterspets odling MIB Katspe
U- Ketogan EXTERN KS Kem
Kikhosta
U- Kiralt amfetamin EXTERN USiL Kem
S- Klomipramin EXTERN USiL Kem
S- Klonazepam
Diverse- Klorid KEM (Hstd, Vbg) KLORD
P- Klorid KEM (Hstd, Vbg) KLORID
t(U)- Klorid EXTERN USiL Kem
S- Klozapin VAS EXTERN USiL Kem KLOZ
S- Kobalamin (Vitamin B12) KEM (Hstd, Vbg) KOBAL
U- Kokain KEM (Vbg)
P- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) KOL
Diverse- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) KOLD
S- Kolinesteras EXTERN UMAS Kem
Hb(B) Kolmonoxidhemoglobin
S- Komplementfaktor KEM (Hstd)
Konkrementanalys EXTERN SU KEM alt Ljungby KEM
S- Koppar EXTERN SU Kem
tU- Koppar EXTERN SU Kem
S- Koriongonadotropin + betakedja
U- Koriongonadotropin kval
S- Kortisol KEM (Hstd) KORTI alt. FUKORT
Pt(U)- Kortisol KEM (Hstd) KORTTU
Saliv- Kortisol EXTERN SU Kem
Diverse- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KREAD
P- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KREA
Pt(U)- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KRETU
P- Kreatinin Kungsbacka KEM (Kba) PIKRE
P- Kreatinkinas
Ledv- Kristaller KEM (Hstd) KRIST
S- Kromogranin A EXTERN USIL KEM alt. SU KEM KROMA (för analys Malmö UMAS)
B- Kromosomanalys EXTERN USiL Gen alt. SU Gen
S- Kryoglobulin KEM (Hstd)
S- KUB-test (ßhCG, fritt + PAPP-A) EXTERN UMAS Kem
B- Kvicksilver (Hg) EXTERN USiL Yrkes