Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kreatinin (P-)

VAS Provkod:
KREA
System:
P-
Analyserande lab:
KEM (Hstd, Vbg)
Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:
PST-rör 3 mL mintgrön propp


Kommentar/mer info:

Resultat rapporteras även som GFR om patienten är ≥18 år. 
se Pt-GFR (Kreatinin)

Kreatininkoncentra-tionen är beroende av muskelmassan och kan också tillfälligt öka efter intag av kött.


Enhet:
µmol/L
Referensintervall:
0-7 dgr: 27 - 77
8-60 dgr: 14 - 34*
2-11 mån: 14 - 34
1-2 år: 19 - 46
3-5 år: 24 - 49
6-8 år: 28 - 51
9-12 år: 33 - 63
Kvinnor:  
13-17 år 39 - 77
≥18 år 45 - 90
Män:  
13-17 år 44 - 92
≥ 18 år: 60 - 105

* Referensintervallet gäller fullgågna barn. För underburna barn kan det ta 3-8 veckor innan kretinin sjunker till denna nivå.

Koncentrationen är beroende av muskelmassan.

Analysfrekvens:
Akut/Dagligen
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-02-04 15:13