Direkt till innehållet

Analysförteckning

Lista alla analyser
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
Abscessinnehåll, odling MIB
Pt- Absolut GFR KEM (Hstd)
Csv- Absorptionskurva KEM (Hstd, Vbg)
S- ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym) EXTERN Hbg Kem
S- Aceton KEM (Hstd, Vbg)
S- Acetylkolinreceptorantikroppar EXTERN SU Mikro
P- ACTH KEM (Hstd)
S- Acylkarnitiner, fraktionerade (Karnitin) EXTERN SU Kem
S- Adalimumab och antikroppar mot adalimumab EXTERN KS Kem alt SU Mikro
F- Adenovirus faeces PCR
fP- ADH
P- Adrenalin
tU- Adrenalin
S- AFP (alfa-Fetoprotein) KEM (Hstd)
U- ALA
P- ALAT (Alaninaminotransferas) KEM (Hstd, Vbg)
Csv- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
P- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin (testremsa)
U- Albumin/Krea-kvot, morgonprov KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin/Krea-kvot, stickprov KEM (Hstd, Vbg)
S- Aldosteron VAS EXTERN UMAS Kem
tU- Aldosteron EXTERN KS Kem
Aldosteron/Renin kvot
Lkc- Alkaliskt fosfatas
Diverse- ALP KEM (Hstd, Vbg)
Lkc- ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter) EXTERN SU Kem
P- ALP (Alkaliska fosfataser) KEM (Hstd, Vbg)
S- ALP, isoenzymer EXTERN SU Kem
S- Alprazolam
Csv- Alzheimermarkörer (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer) EXTERN SU Möln
S- AMA SMA MIB
U- Amfetamin KEM (Vbg)
U- Aminolevulinat (ALA) EXTERN KS Kem
P- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
U- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Amitriptylin EXTERN SU Kem
P- Ammonium KEM (Hstd)
P- Amylas pankreas
S- Amylas, isoenzym (makro/saliv) EXTERN UMAS Kem
S- ANA screen (Antinukleära antikroppar) MIB
U- Anabola androgena steroider EXTERN HS Kem
Anaplasma IgG EXTERN SU Mikro
S- ANCA MIB
S- Androstendion KEM (Hstd)
S- Angiotensinkonverterande enzym
S- Anti endomysium, IgA
P- Anti faktor Xa KEM (Hstd)
S- anti-CCP
fP- Antidiuretiskt hormon
S- anti-HBc
S- anti-HBs (immunitet)
P- Antikroppsscreening BLC (Hstd)
S- Anti-Mülleriskt hormon (AMH) EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Anti-nukleära antikroppar
P- Antitrombin KEM (Hstd, Vbg)
S- Antitrypsin (alfa1-Antitrypsin) KEM (Hstd)
APC-resistens
P- Apixaban KEM (Hstd)
P- Apo A1, Apolipoprotein A1 KEM (Hstd, Vbg)
P- Apo B, Apolipoprotein B KEM (Hstd, Vbg)
Apolipoprotein E
P- APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
U- Arabinitolkvot EXTERN USiL Mikro
Arcanobakterier
P- ASAT (Aspartataminotransferas) KEM (Hstd, Vbg)
Ascites CYT
Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling MIB
S- Aspergillus galaktomannan Antigen EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
S- AST VAS EXTERN USiL Immunologi
Avliden Obduktion och bårhus Halmstad
Avliden-omhändertagande, handläggning vid obduktion och rättsmedicinsk undersökning Obduktion och bårhus Halmstad
B- Azatioprin
S- B12
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion EXTERN SU Mikro
BAL
BAL-vätska CD4/CD8 (Bronkoalveolär lavage) PAT
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg)
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU Kem alt USiL Gen
B- BE
Benbit
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår
Bett
Bihålesekret
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg)
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg)
Biopsi
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Blod, odling MIB
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB
Borstprov
Borstprov CYT
B-RET-He
Bronkoalveolärt lavage
Bronksköljvätska
Bronksköljvätska CYT
Bröstmjölk, odling MIB
Bröstpreparat Patologen PAT
Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN UMAS Kem
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm
C1q EXTERN USiL Imm
C2 EXTERN USiL Imm
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd)
C3d EXTERN USiL Imm
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd)
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USiL Kem
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- CA125 KEM (Hstd)
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg)
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg)
Calicivirus PCR MIB och KEM
F- Calprotektin KEM (Hstd)
Campylobacter
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd)
S- CEA KEM (Hstd)
Celiaki
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg)
Benm- Celler PAT
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg)
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd)
Cervix
Cervix
Cervix
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB
Cervixkon PAT
Chlamydia trachomatis MIB
Chlamydophila pneumoniae PCR
S- Chlamydophilia pneumoniae serologi IgM, IgG (TWAR) EXTERN USiL Mikro
S/P- Chromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd)
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg)
F- Clostridium difficile PCR MIB
CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg)
S- Copeptin-proAVP EXTERN SU Kem
S- C-peptid KEM (Hstd)
Cristabiopsi EXTERN SU Pat/Gen
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg)
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Cryptosporidium parvum/hominis
CVK odling
S- CXCL10/IP-10 EXTERN SU Mikro
B- Cyklosporin
P- Cystatin C KEM (Hstd)
Cystor
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Kem
Cytologipreparat i allmänhet PAT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning
Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
P- Dabigatran KEM (Hstd)
S- DAO
B- DAT (Direkt AntiglobulinTest) BLC (Hstd, Vbg)
P- D-dimer KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Demensmarkörer
s-11- Deoxikortisol EXTERN UMAS Kem
Dermatofyt
Pt- Desmopressintest
S- DHEAS KEM (Vbg)
S- Diaminoxidas (DAO) EXTERN SU Mikro
S- Diazepam
Dientamoeba fragilis
B- Diff (Diffrentialräkning av Leukocyter)
Differential time to positivity - DTTP
S- Digoxin KEM (Hstd, Vbg)
S-1,25- Dihydroxyvitamin D
S- Disopyramid EXTERN KS Kem
DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp KEM (Hstd)
DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A KEM (Hstd)
DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A KEM (Hstd)
DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen) EXTERN USiL Blgr.gen
DNA Flödescytometrisk DNA-analys PAT
DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G KEM (Hstd)
B- DNA HLA DQ genotyp, riskmarkör för Celiaki EXTERN USiL Imm
DNA HLA-B27 typning KEM (Hstd)
DNA JAK2 mutation p. V617F, kvantitativ KEM (Hstd)
DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T KEM (Hstd)
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT EXTERN UMAS Kem
DNA Mutationsanalys av EGFR-genen PAT
DNA Mutationsanalys BRAF-genen PAT
DNA Mutationsanalys med NGS (Next generation Sequencing) PAT
DNA Mutationsanalys RAS (KRAS-genen och NRAS-genen) PAT
DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas) KEM (Hstd)
S- DNas B antikroppar EXTERN USiL Imm
tU- Dopamin
S- Downs screening (Trippel-test) (Kvadrupeltest) EXTERN KS Kem
S- ds DNA
DTTP- Differential time to positivity MIB
Duodenalbiopsier orientering PAT
EBUS CYT
EBV + CMV antikroppspåvisning MIB
EHEC
Ehrlichios
F- Elastas EXTERN SU Mikro
S- EmA (Anti endomysium, IgA) EXTERN USiL Imm
s- ENA
Endokrina organ PAT
Endometrieutstryk CYT
Endotoxin MIB
Entamoeba histolytica
B- EPK
S- EPO
Epstein-Barr (EBV) virus, DNA-kvantifiering EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Epstein-Barr virus (EBV) antikroppspåvisning
B- Erytrocyter (EPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
U- Erytrocyter (testremsa)
S- Erytropoetin (EPO) KEM (Hstd)
ESBL
S- Etanol KEM (Hstd, Vbg)
S- Etosuximid EXTERN KS Kem
P/S- Etylenglykol EXTERN USiL Kem alt SU Östra Kem
B- Everolimus EXTERN USiL Kem
B- EVF (Erytrocyter volymfraktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Faderskapsundersökning EXTERN USLi Rättsgen
Faeces hälsokontroll MIB
Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta MIB
Faeces, Dientamoeba fragilis MIB
Faeces, mask och maskägg MIB
Faecesvirus PCR
Faktor II genotyp
Faktor V genotyp
S- Fenobarbital KEM (Hstd)
U- Fentanyl EXTERN HS Kem
S- Fenytoin KEM (Hstd)
P- Ferritin KEM (Hstd, Vbg)
Eja- Fertilitet
Fetal RHD-screen
B- Fetomaternell blödning (HbF) EXTERN UMAS Kem
P- Fettsyror, fria EXTERN SU Kem
P- Fibrinogen KEM (Hstd, Vbg)
Finnålspunktion CYT
Finnålspunktion med lymfomfrågeställning CYT
FISH PAT
B- FK-506
S- Flekainid EXTERN USiL Kem
S- Flunitrazepam
S- Folat KEM (Hstd, Vbg)
S- Follitropin
Diverse- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
P- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
B- Fosfatidyletanol
S- Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt) EXTERN UMAS Kem
Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen PAT
S- FSH (Follitropin) KEM (Vbg)
Fusobacterium necrophorum PCR MIB
FVhyg
P- Förenlighetsprövning BLC (Hstd, Vbg)
Erc(B)- G-6-PD
S- GAD antikropp (GAD-AK) VAS EXTERN UMAS Kem
S- GAD-AK
S- Galaktomannan
Gallblåsa och gallvägar PAT
fS- Gallsyror EXTERN UMAS Kem
fS- Gastrin EXTERN SU Kem
Gastrovirus PCR MIB
S- GBM antikroppar (Glomerulärt basalmembran)
GBS odling MIB
GBS odling urin
Genitalia
P- Gentamicin KEM (Hstd, Vbg)
Pt- GFR (Cystatin C) relativt KEM (Hstd)
Pt- GFR (Iohexol) (Iohexolclearance) KEM (Hstd)
Pt- GFR (Kreatinin) relativt KEM (Hstd, Vbg)
Pt- GFR absolut
S-­ GH (Somatotropin) VAS EXTERN UMAS Kem
U- GHB (4-Hydroxy-smörsyra) KEM (Vbg)
Giardia intestinalis
P- Glukagon EXTERN KS Kem
S-(1,3)-β-D- Glukan EXTERN SU Mikro
Diverse- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
Csv- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
Ledv- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
P- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
U- Glukos (testremsa)
Erc(B)- Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD) EXTERN SU Kem
Pt- Glukostoleranstest (OGTT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Gonokocker, odling MIB
P- GT (Glutamyltransferas) KEM (Hstd, Vbg)
P- Haptoglobin KEM (Hstd, Vbg)
F- Hb KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Diverse- Hb KEM (Hstd, Vbg)
U- Hb (testremsa)
B- Hb, Hemoglobin KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Hb (B) - HbA1c KEM (Hstd, Vbg)
B- HbF
Ery- Hb-fraktionering
S- HBsAg
U- hCG (Koriongronadotropin) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- hCG + betakedja (Koriongonadotropin) KEM (Hstd, Vbg)
S- hCG fri betakedja EXTERN UMAS Kem
P- HDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
S- HE4 KEM (Hstd)
Helicobacter pylori antigen MIB
S- Helicobacter pylori, serologi MIB
B- Hematokrit
B- Hemoglobin fetalt
Erc Hemoglobin, fetalt enligt Kleihauer EXTERN SU Kem
Erc- Hemoglobin-fraktionering
Ery- Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering) EXTERN UMAS Kem
Hemokromatos
S- Hepatit A MIB
S- Hepatit B MIB
B- Hepatit B DNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro
S- Hepatit C MIB
B- Hepatit C RNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro
S- Hepatit E MIB
Herpes simplex och Varicella zoster, PCR MIB
S- Herpes simplex virus, serologi EXTERN USiL Mikro
Herpes zoster, PCR
tU-5- HIA (5-Hydroxiindolacetat) VAS EXTERN UMAS Kem
Histopatologiska preparat i allmänhet PAT
P- HIV 1 RNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro
S- HIV, Humant immunbristvirus MIB
B- HLA DQ genotyp
B- HLA-A, B, Cw, DR, DQ, DP (Vävnadstypning) EXTERN USIL Transfusionsmedicin
B- HLA-A,B,Cw, DR,DQ (Vävnadstypning) EXTERN SU Blodc
HLA-B27 typning
tU- HMM
P- Homocystein KEM (Hstd)
S- HTLV, Humant T-lymfotropt virus MIB
Hud PAT
Hud
S- Humant immunbristvirus
Humant T-lymfotropt virus
tU-5- Hydroxi-indolacetat
S-17- Hydroxiprogesteron VAS EXTERN UMAS Kem
U-4- Hydroxysmörsyra
S-25- Hydroxyvitamin D
P- IA2-antikroppar
S- ICA-Ö-cellantikroppar
Csv- IEF
Csv- IEF
S- IgA KEM (Hstd)
S- IgA lågkoncentration + Anti -IgA EXTERN KS Kem
S- IgE antikroppar, allergena komponenter KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenmixar KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenspecifika KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) KEM (Hstd)
S- IgE total KEM (Hstd)
S- IGF 1 KEM (Hstd)
S- IGF 1/IGFBP 3 Tillväxtdiagram KEM (Hstd)
S- IGFBP 3 KEM (Hstd)
S- IgG KEM (Hstd)
U- IgG KEM (Hstd)
S- IgG, subklasser KEM (Hstd)
S- IgM KEM (Hstd)
IGRA tuberkulostest
B- IL28B EXTERN SU Mikro
S- IL-2-receptor, löslig EXTERN SU Mikro
P- IL-6 (Interleukin 6) KEM (Hstd, Vbg)
P- Immuniseringsundersökning
Csv- Immunofenotypning PAT
Diverse- Immunofenotypning PAT
B- Immunofenotypning CD19/CD20 (Mabthera) PAT
B- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
Benm- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
B- Immunofenotypning: T-, B- och NK-celler PAT
B- Imurel KEM (Hstd)
S- Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) EXTERN KS Kem
Influensa och RS-virus PCR MIB och KEM
S- Inhibin B EXTERN UMAS Kem
Insticksställe odling
S- Insulin KEM (Hstd)
S- Insulinantikroppar EXTERN UMAS Kem
Interferensutredning
Pt- Iohexolclearance
B- IPF (Immature Platelet Fraction) (Reticulerade trombocyter) KEM (Hstd, Vbg)
Csv/S- Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil) EXTERN UMAS Kem
Csv- Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil) EXTERN SU Möln
S- Isopropanol KEM (Hstd, Vbg)
JAK2 mutation
P- Järn KEM (Hstd, Vbg)
P- Järnmättnad KEM (Hstd, Vbg)
Jästsvamp odling
S- Kalcidiol
S- Kalcitonin EXTERN UMAS Kem
S- Kalcitriol
Diverse- Kalium KEM (Hstd, Vbg)
P- Kalium KEM (Hstd, Vbg)
U- Kalium KEM (Hstd, Vbg)
S- Kappa, fria
U- Kappakedja (Ig)- KEM (Hstd)
S- Karbamazepin KEM (Hstd)
P- Kardiolipinantikroppar, IgG EXTERN UMAS Kem
S- Kardiolipin-antikroppar, IgG och IgM EXTERN SU Mikro
S- Karnitin
tU- Katekolaminer metoxylerade VAS EXTERN USiL Kem
P- Katekolaminer metoxylerade (Metoxikatekolaminer) (Metanefriner) EXTERN SU Kem
P- Katekolaminer, fria VAS EXTERN UMAS Kem
tU- Katekolaminer, fria VAS EXTERN UMAS Kem
Kateterrelaterad infektion
Kateterspets odling MIB
Kikhosta
S- Klomipramin EXTERN USiL Kem
S- Klonazepam
Diverse- Klorid KEM (Hstd, Vbg)
P- Klorid KEM (Hstd, Vbg)
S- Klozapin VAS EXTERN USiL Kem
S- Kobalamin (Vitamin B12) KEM (Hstd, Vbg)
U- Kokain KEM (Vbg)
P- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
S- Kolinesteras EXTERN UMAS Kem
Hb(B) Kolmonoxidhemoglobin
S- Komplementfaktor KEM (Hstd)
Konkrementanalys EXTERN SU Kem
S- Koppar EXTERN SU Kem
tU- Koppar EXTERN SU Kem
S- Koriongonadotropin + betakedja
U- Koriongonadotropin kval
P- Korstest
S- Kortisol KEM (Hstd)
U- Kortisol KEM (Hstd)
Saliv- Kortisol EXTERN SU Kem
P- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg)
Pt(U)- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg)
P- Kreatinin Kungsbacka KEM (Kba)
P- Kreatinkinas
Ledv- Kristaller KEM (Hstd)
S- Kromogranin A VAS EXTERN UMAS Kem alt SU Kem
B- Kromosomanalys EXTERN USiL Gen alt. SU Gen
S- Kryoglobulin KEM (Hstd)
S- KUB-test (βhCG, fritt + PAPP-A) EXTERN UMAS Kem
B- Kvicksilver (Hg) EXTERN USiL Yrkes
Ledv- Laktat KEM (Hstd)
Diverse- Laktat KEM (Hstd)
aP- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
Csv- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
P- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
Laktosintolerans genotyp
U- Lambdakedja (Ig)- KEM (Hstd)
S- Lamda, fria
P- Lamotrigin VAS EXTERN USiL Kem
B- Lanvis KEM (Hstd)
P- LD (Laktatdehydrogenas) KEM (Hstd, Vbg)
S- LD-isoenzym EXTERN SU Kem
P- LDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
Ledvätska
Legionella antigen i urin MIB
Legionella PCR MIB
S- Legionella serologi EXTERN USiL Mikro
U- Leukocyter
Diverse- Leukocyter KEM (Hstd, Vbg)
B- Leukocyter (LPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Lever PAT
Leverbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
Leverspecifika antikroppar MIB
S- Levetiracetam EXTERN USiL Kem alt. KS
S- LH (Lutropin) KEM (Vbg)
Likvor CYT
Likvor meningit/encefalit panel PCR MIB
Likvor odling MIB
S- Likvorläckage
P- Lipoprotein(a) EXTERN USiL Kem
S- Litium KEM (Hstd, Vbg)
S- Lorazepam
B- LPK
Luftvägspanel PCR MIB
Lungbiopsi PAT
P- Lupus antikoagulans dRVV KEM (Hstd)
S- Lutropin
Lymfkörtel/Lymfoida organ PAT
B- Lymfocyter/CD-markörer EXTERN USiL Imm
B- Lymfocytotoxitetstest
S- Löslig IL-2-receptor
Diverse- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
P- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
Mag-Tarm-kanalen PAT
B- Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi KEM (Hstd, Vbg)
Maskägg
Rtc(B) MCH (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) KEM (Hstd, Vbg)
Erc(B)- MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
B- MCV (Medelcellvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Metadon EXTERN USiL Kem
fP- Metanefriner
S- Metanol KEM (Hstd, Vbg)
Hb(B) Methemoglobin (MetHb) KEM (Hstd, Vbg)
P- Methotrexat KEM (Hstd)
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
P- Metylmalonat KEM (Hstd)
P- MG-test
S-ß2- Mikroglobulin EXTERN UMAS Kem
Minirintest
U- Missbruksläkemedel EXTERN HS Kem
S- Mitokondrieantikroppar
Mjälte PAT
S- Mononukleostest KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Morbillivirus, PCR EXTERN SU Mikro
Morbillivirus, serologi EXTERN SU Mikro
P- MPA
S- MPO antikroppar (myeloperoxidas)
B- MPV (Medeltrombocytvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
MRGN MIB
MRSA MIB
B- MTHFR genotyp
Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati EXTERN USLi NME alt SU Pat/Gen
Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur PAT
Mycobacterium tuberculosis odling EXTERN USiL Mikro
Mycobacterium tuberculosis PCR MIB
Mycoplasma genitalium PCR MIB
S- Mycoplasma pneumoniae, serologi MIB
Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR MIB
P- Mykofenolat KEM (Hstd)
P- Myoglobin KEM (Hstd)
U- Myoglobin EXTERN SU Kem
Mässling
Mässling
Nagel
Nasofarynxsekret, odling MIB
P- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
U- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Nedre luftvägar, odling MIB
Neuroborrelia
Csv- Neurofilament light protein
S- Neuronspecifikt Enolas
P- Neuropeptid Y
S- Neurotropa virus, serologi EXTERN SU Mikro
B- Neutrofila granulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
NIPT Non-Invasive Prenatal Testing EXTERN KS Kem
S- Nitrazepam
U- Nitrit
Njurbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
Njure med tumör PAT
NL
P- Noradrenalin
tU- Noradrenalin
S- Nordazepam
Norovirus PCR
S- Nortriptylin EXTERN SU Kem
P- NPY (Neuropeptid Y) EXTERN SU Möln
S- NSE KEM (Vbg)
P- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)
Obduktion Obduktion och bårhus Halmstad
S- Olanzapin EXTERN USiL Kem
U- Opiater KEM (Vbg)
U- Organiska syror, fraktionerade EXTERN SU Kem
S- Orosomukoid KEM (Hstd)
S- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg)
U- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg)
Ovarium PAT
tU- Oxalat EXTERN UMAS Kem
S- Oxazepam
B- Panelreaktiva HLA-antikroppar EXTERN SU Blodc
Diverse- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg)
P- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg)
P- Pankreatisk polypeptid
S- PAPP-A EXTERN UMAS Kem
S- Paracetamol KEM (Hstd, Vbg)
S- Parathormon
Csv- Parenkymskademarkörer (NFp, GFAp) EXTERN SU Möln
S- Parotitvirus serologi EXTERN USiL Mikro
B- Paroxysmal natthemoglobinuri
Parvovirus EXTERN USiL Mikro
U- PBG
fS- Pepsinogen 1 EXTERN SU Kem
Pertussis PCR
B- PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) KEM (Hstd)
Diverse- pH KEM (Hstd, Vbg)
Plv- pH (pH i pleuravätska) KEM (Hstd, Vbg)
U- pH (Vätejonaktivitet) KEM (Hstd, Vbg)
Plv pH i pleuravätska
S- PIIP
P- PK (Protrombin-komplex/PT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Placenta PAT
Placenta kromosomanalys
S- Placentärt alkaliskt fosfatas
S- PLAP (Placentärt alkaliskt fosfatas) EXTERN SU Kem
Pleura CYT
pleuravätska
Pneumocystis jirovecii PCR MIB
Pneumokockantigen MIB
B- PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri) EXTERN USiL Pat
P- Polyoma-virus
U- Porfobilinogen, kval (PBG, kval) KEM (Hstd)
U- Porfobilinogen, kvant (PBG) EXTERN KS Kem
Erc- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
U- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
fP- PP (Pankreatisk polypeptid) EXTERN SU Möln
S- PR3 antikroppar (proteinas 3)
P- Prealbumin
S- Progesteron KEM (Vbg)
P- Prograf
S- Proinsulin EXTERN KS Kem
P- Prokalcitonin KEM (Hstd)
S- Prokollagen III peptid (PIIIP) EXTERN SU Kem
S- Prolaktin ev inklusive S-Prolaktin, lågmolekylärt KEM (Vbg)
Prostata PAT
P- Protein C KEM (Hstd)
U- Protein HC (alfa1-Mikroglobulin) KEM (Hstd)
P- Protein S, fritt KEM (Hstd)
Csv- Proteiner fraktionerade
Csv- Proteiner fraktionerade
Csv- Proteinprofil
Csv- Proteinprofil
S- Proteinprofil KEM (Hstd)
U- Proteinprofil myelomstatus KEM (Hstd)
U- Proteinprofil, njurstatus KEM (Hstd)
S- PSA F/T-kvot KEM (Hstd, Vbg)
S- PSA totalt (Prostata specifikt antingen) KEM (Hstd, Vbg)
P PT
S- PTH (Parathormon) KEM (Hstd, Vbg)
P- PTH-related peptid (PTH-rP) EXTERN SU Kem
P- PTH-rP
B- Puri-nethol KEM (Hstd)
fP- Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin) EXTERN SU Kem
P- Pyridoxin
Erc(B)- Pyruvatkinas EXTERN SU Kem
Quantiferon MIB
S- Quetiapin EXTERN USiL Kem
B- Rapamune
P- Renin, aktivt VAS EXTERN UMAS Kem
B- Retikulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Retinol (Vitamin A) EXTERN USiL Kem
S- Reumatoid faktor IgM MIB
S- Risperidon EXTERN USiL Kem
P- Rivaroxaban KEM (Hstd)
Rotavirus PCR
RS virus
S- Rubella - immunitet MIB
Ryggmärgsvätska CYT
S- S100 KEM (Hstd, Vbg)
S- Salicylat KEM (Hstd, Vbg)
Salmonella
U- Sediment KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Selen EXTERN SU Kem
S-Elfores
S- SHBG inklusive Testosteron/SHBG kvot KEM (Vbg)
Shigella
Sinussekret odling MIB
B- Sirolimus (Rapamune) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- SMA AMA
fP- Somatostatin EXTERN KS Kem
S- Somatotropin
Springmask
Sputum
Sputum CYT
B- SR (Sänkningsreaktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
B- SR mikro (MSR/Mikrosänka) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Stafylokocker meticillinresistenta
Stansbiopsi (hud) PAT
U- Stenanalys
tU- Steroidmönster EXTERN HS Kem
Stickskada MIB
Streptokocker grupp B odling
Svalgodling MIB
Svamp i nagel, hud, hår etc. MIB
Svamp, jästodling MIB
Hudyta- Svettest (Svett-Konduktivitet) KEM (Hstd)
S- Syfilis serologi MIB
Pt- Synacthen-belastning 250 µg KEM (Hstd)
B- Syrabasstatus KEM (Hstd, Vbg)
Sårsekret odling MIB
P- T3 fritt (Trijodtyronin, fritt) KEM (Hstd, Vbg)
P- T4 fritt (Tyroxin, fritt) KEM (Hstd, Vbg)
B- Takrolimus (Prograf/FK-506) KEM (Hstd)
Tarmbiopsier PAT
TB PCR
S- TBE-virus serologi EXTERN USiL Mikro
TBIGRA
TB-odling
S- Teicoplanin EXTERN SU Kem
Tejpprov
P/S- Teofyllin EXTERN UMAS Kem alt SU Östra Kem
Test Test EXTERN USiL Pat
Testis PAT
S- Testosteron KEM (Vbg)
S- Testosteron fritt beräknat EXTERN SU Kem
S- Testosteron/SHBG kvot
U- Testremsa KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Tetanus serologi EXTERN USiL Imm
P- TG
S- Thgl
Thyreoidea PAT
B- Tiopurin S-metyltransferas KEM (Hstd)
S- Tobramycin KEM (Hstd)
S- Tokoferol (Vitamin E) EXTERN USiL Kem
S- Toxoplasma gondii serologi EXTERN USiL Mikro
B- TPK
TPMT genotyp
B- TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin S-metyltransferasaktivitet) KEM (Hstd)
B- TPMT-metaboliter (Tiopurin S-metyltransferasmetaboliter) KEM (Hstd)
S- TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar) KEM (Hstd)
S-β- Trace Protein (Likvorläckage) EXTERN UMAS Kem
Trachealsekret, odling
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) KEM (Hstd)
P- Transferrin KEM (Hstd, Vbg)
P- Transferrinreceptor KEM (Hstd)
S- Transglutaminas antikroppar MIB
S- Transtyretin (Prealbumin) EXTERN UMAS Kem
Diverse- Triglycerid KEM (Hstd, Vbg)
P- Triglycerid (TG) KEM (Hstd, Vbg)
P- Trijodtyronin, fritt
S- Trippel-test
B- Trombocyter (TPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
P- Trombosutredning KEM (Hstd)
P- Troponin T KEM (Hstd, Vbg)
Trycksår
S- Tryptas EXTERN USiL Imm
P- TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin) KEM (Hstd, Vbg)
S- TSH-receptorantikroppar
Tuberkulos PCR
Tuberkulostest IGRA
Tularemi EXTERN NUS Mikro
S- TWAR
TWAR PCR
S- Tyreoglobulin (Thgl) VAS EXTERN UMAS Kem
S- Tyreoglobulin-antikroppar
S- Tyreoidea Interferens-utredning EXTERN KS Kem
S- Tyreoideaperoxidasantikroppar
P- Tyrotropin
P- Tyroxin, fritt
U-Elfores myelomstatus
U-Elfores njurstatus
P- Urat KEM (Hstd, Vbg)
P- Urea KEM (Hstd, Vbg)
U- Urea KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Urea KEM (Hstd, Vbg)
Ureaplasma PCR MIB
Uretra
Uretra
Urin odling MIB
Urin, blåssköljvätska CYT
Urinblåsa, cystektomi PAT
S- Urticaria-test EXTERN REF
Uterus PAT
Uttagande av Pacemaker ICD-dosa Obduktion och bårhus Halmstad
Vaginalsekret
Vaginalsekret
Vaginalsekret
vaginalsekret
Vaginalsekret
S- Valproat KEM (Hstd)
Vancomycinresistenta enterokocker
tU- Vanillinmandelat
S- Vankomycin KEM (Hstd, Vbg)
Varicella zoster PCR
S- Varicella-zoster virus serologi EXTERN USiL Mikro
SemP- Vasektomi
fP- Vasopressin (ADH) (Antidiuretiskt hormon) EXTERN KS Kem
Pt- Vasopressinbelastning (Minirintest) (Desmopressintest) KEM (Hstd)
S- Venlafaxin EXTERN USiL Kem
fP- VIP (Vasoaktiv intestinal polypeptid) EXTERN KS Kem
S- Vitamin A
S- Vitamin B12
S-1,25(OH)- Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol EXTERN KS Kem
S-25(OH)- Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol KEM (Hstd)
S- Vitamin E
tU- VMA/Krea (HMM/4-Hydroxy-3-metoxymandelat) EXTERN SU Kem
VRE MIB
Vårdhygienisk screen MRGN, VRE mfl MIB
Vätskebaserad cervixcytologi CYT
Vävnadsbit, odling MIB
B- Vävnadstypning
Yersinia
S- Yersinia-enterocolitica serologi EXTERN USiL Imm
Zikavirus EXTERN SU Mikro
S- Zink KEM (Vbg)
S- Zolpidem
S- Zopiklon
U- Zopiklon
S- Ö-cell (IA2)-ak (IA2-antikroppar) VAS EXTERN UMAS Kem
S- Ö-cell (ICA)-ak (ICA-Ö-cellantikroppar) VAS EXTERN UMAS Kem
Ögonsekret
Ögonsekret
Ögonsekret, odling MIB
Öronsekret, odling MIB
S- Östradiol KEM (Vbg)
S- Östradiol ultrakänslig EXTERN USiL Kem