Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
Abscessinnehåll, odling MIB Absces
Pt- Absolut GFR KEM (Hstd) GFRABS
Csv- Absorptionskurva KEM (Hstd, Vbg) ABSORP
S- ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym) EXTERN USiL Kem
S- Aceton KEM (Hstd, Vbg) ACETON
S- Acetylkolinreceptorantikroppar EXTERN SU Mikro
Acinetobakter, MRGN
P- ACTH KEM (Hstd) ACTH
S- Acylkarnitiner, fraktionerade EXTERN SU Kem
S- Adalimumab och antikroppar mot adalimumab EXTERN KS Kem alt SU Mikro
P- Adrenalin
tU- Adrenalin
S- AFP (alfa-Fetoprotein) KEM (Hstd) AFP
Aktivt B12 se S-Holotranskobalamin
U- ALA
P- ALAT (Alaninaminotransferas) KEM (Hstd, Vbg) ALAT
Csv- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBC
Pt(U)- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBTU
P- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALB
Diverse- Albumin KEM (Hstd, Vbg) ALBD
U- Albumin (testremsa)
U- Albumin/Krea-kvot, morgonprov KEM (Hstd, Vbg) ALKREM
U- Albumin/Krea-kvot, stickprov KEM (Hstd, Vbg) ALKRES
Csv/S- Albuminkvot, CSV + plasma EXTERN SU Möln
PtU- Aldosteron EXTERN KS Kem
S- Aldosteron VAS EXTERN USiL Kem ALDO
Aldosteron/Renin-kvot
Lkc- Alkaliskt fosfatas
Diverse- ALP KEM (Hstd, Vbg) ALPD
Lkc- ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter) EXTERN SU Kem
P- ALP (Alkaliska fosfataser) KEM (Hstd, Vbg) ALP
S- ALP, isoenzymer EXTERN SU NÄL
S- Alprazolam
Csv- Alzheimermarkörer (Tau, ß-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer) EXTERN SU Möln
S- AMA SMA MIB AMASMA
U- Amfetamin KEM (Vbg)
U- Aminolevulinat (ALA) EXTERN KS Kem
P- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
U- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Amitriptylin EXTERN SU Kem
P- Ammonium KEM (Hstd) AMMON
P- Amylas pankreas
S- Amylas, isoenzym (makro/saliv) EXTERN UMAS Kem
Biopsi- Amyloidtypning (Fettvävsbiopsi) UAS Pat
S- ANA screen (Antinukleära antikroppar) MIB ANA
U- Anabola androgena steroider EXTERN KS Kem
Anaplasma IgG EXTERN SU Mikro
S- ANCA MIB ANCA (anti-MPO, anti-PR3) eller ANCAGB (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)
S- Androstendion EXTERN USiL Kem
S- Angiotensinkonverterande enzym
S- Anti endomysium, IgA
P- Anti faktor Xa KEM (Hstd) AFXA
S- anti-HBc
S- anti-HBs (immunitet)
P- Antikroppsscreening BLC (Hstd)
S- Anti-Mülleriskt hormon (AMH) EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Anti-nukleära antikroppar
P- Antitrombin KEM (Hstd, Vbg) AT
S- Antitrypsin (alfa1-Antitrypsin) KEM (Hstd)
APC-resistens
P- Apixaban KEM (Hstd) APIXA
P- Apo A1, Apolipoprotein A1 KEM (Hstd, Vbg) APOA1
P- Apo B, Apolipoprotein B KEM (Hstd, Vbg) APOB
Apolipoprotein E
P- APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) APTT
Arcanobakterier
P- ASAT (Aspartataminotransferas) KEM (Hstd, Vbg) ASAT
Ascites CYT
Ascites, ledvätska, pleura, punktat, odling MIB Ascite, ledpun, pleura eller punkt (punktat i ej steril miljö)
S- Aspergillus galaktomannan Antigen EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
S- AST (antistreptolysin) VAS EXTERN USiL Immunologi AST
Avliden Obduktion och bårhus Halmstad
Avliden -obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom Extern Klinisk genetik och patologi Lund
Avliden-omhändertagande, handläggning vid obduktion och rättsmedicinsk undersökning Obduktion och bårhus Halmstad
B- Azatioprin
S- B12
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion VAS EXTERN UMAS Mikro PCR16S
BAL, Nedre luftvägar odling
BAL, Pneumocystis jirovecii PCR
BAL-vätska CD4/CD8 (Bronkoalveolär lavage) Benmärg
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg) BE
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU Kem alt USiL Gen
Benbit, vävnadsbit odling
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår, sårsekret odling
Betaglukan MIB BETAGL
Bett, sårsekret odling
Bihålesekret, sinussekret odling
Diverse- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg) HCO3D
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg) BIKA
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg) BIKST
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg) BILKON
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg) BIL
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg) BILD
Biopsi, vävnadsbit odling
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Blod, odling MIB B AE 1-3, B AN 1-3 eller B GUL
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGAB
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGVB
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg) BLGKB
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba) IAGAS
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba) IVGAS
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåsdermatosutredning EXTERN USiL Imm/Blodc
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB LVPert
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB Borrel
Borstprov CYT
Borstprov, Nedre luftvägar odling
B-RET-He
Bronkoalveolärt lavage, nedre luftvägar odling
Bronksköljvätska CYT
Bronksköljvätska, Nedre luftvägar odling
Bröstmjölk, odling MIB Sekret
Bröstpreparat Patologen PAT
Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN USiL Kem
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm/Blodc
C1q EXTERN USiL Imm/Blodc
C2 EXTERN USiL Imm/Blodc
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd) C3C4
C3d EXTERN USiL Imm/Blodc
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd) C3C4
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USIL KEM alt. SU KEM CA15-3
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) EXTERN USIL KEM alt. SU KEM CA19-9
S- CA125 KEM (Hstd) CA125
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CALCTU
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CA
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg) CALCD
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg) CAKRKV
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg) CAJON
Calicivirus PCR MIB och KEM Hstd och Vbg CALICI
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm/Blodc
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska, odling MIB CAPDAN och CAPDAE
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB CCP eller RACCP
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd) CDT
S- CEA KEM (Hstd) CEA
Celiaki, transglutaminas antikroppar
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg) CELLD
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CELLL
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) CELL
Benm- Celler Benmärg
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg) CELLC
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd) CERULO
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB SekGen
Cervixkon PAT
Chimerismbestämning EXTERN USiL Imm/Blodc
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR MIB ChlaGC
Chlamydophila pneumoniae PCR
Chlamydophila psittaci PCR
S/P- Chromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd) CIKLO
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg) CK
F- Clostridioides difficile PCR MIB Clotox
CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg) COHB
S- Copeptin-proAVP EXTERN SU Kem
S- C-peptid KEM (Hstd) CPEPT
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg) CRP
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Kba,Vbg) CRPMAN
Cryptosporidium parvum/hominis
CVK odling
S- CXCL10/IP-10 EXTERN SU Mikro
B- Cyklosporin
P- Cystatin C KEM (Hstd) CYSTC
Cystor, faeces mask och maskägg
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Kem
Cytologipreparat i allmänhet CYT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning
P/S- Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
S- DAO
B- DAT (Direkt AntiglobulinTest) BLC (Hstd, Vbg)
P- D-dimer KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) DDIMER
Csv- Demensmarkörer
S-11- Deoxikortisol EXTERN USiL Kem
S- DHEAS KEM (Vbg) DHEAS
S- Diaminoxidas (DAO) EXTERN SU Mikro
S- Diazepam
B- Diff (Diffrentialräkning av Leukocyter)
S- Digoxin KEM (Hstd, Vbg) DIGOX
S- Disopyramid EXTERN KS Kem
DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp KEM (Hstd) APOE
B- DNA DPYD genotyp KEM (Hstd) DPYD
DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A KEM (Hstd) FAKTII
DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A KEM (Hstd) FAKTV
DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen) EXTERN USiL Imm/Blodc
DNA Flödescytometrisk DNA-analys PAT
DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G KEM (Hstd) HEMOKR
DNA HLA-B27 typning KEM (Hstd) HLAB27
DNA JAK2 mutation p. V617F, kvantitativ KEM (Hstd) JAK2
DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T KEM (Hstd) LAKTOI
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT EXTERN UMAS Kem
DNA Mutationsanalys med NGS (Next generation Sequencing) PAT
DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas) KEM (Hstd)
B- DNA-HLA-DQ2/DQ8 genotyp (HLA-DQ2/DQ8) (Riskmarkör för Celiaki) EXTERN SU Mikro
B- DNA-HLA-DQ2/DQ8 genotyp (HLA-DQ2/DQ8) riskmarkör för Celiaki EXTERN USiL Imm/Blodc
S- DNas B antikroppar EXTERN USiL Imm/Blodc
tU- Dopamin
S- Downs screening (Kvadrupeltest) EXTERN KS Kem
S- ds DNA
DTTP- Differential time to positivity MIB B AE 1-3, B AN 1-3 eller B GUL
Duodenalbiopsier PAT
EBUS CYT
S- EBV + CMV antikroppspåvisning MIB EBVCMV
EBV DNA-kvantifiering
EGFR- analys Liquid biopsy PAT
Ehrlichios
F- Elastas EXTERN SU Mikro
Elfores S-
ENA, ANA-screen
Endokrina organ PAT
Endoskop flexibla MIB
Endotoxin MIB EndoHF(hemofiltrationsvätska) EndoHD (hemodialysvätska) och EndoRO (RO-vatten)
B- EPK
S- EPO
P- Epstein-Barr (EBV) virus, DNA-kvantifiering EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Epstein-Barr virus (EBV) antikroppspåvisning
B- Erytrocyter (EPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) EPK
U- Erytrocyter (testremsa)
S- Erytropoetin (EPO) EXTERN SU Kem
ESBL, MRGN
S- Etanol KEM (Hstd, Vbg) ETANOL
S- Etosuximid EXTERN KS Kem
P/S- Etylenglykol EXTERN USiL Kem alt SU Östra Kem
B- Everolimus EXTERN USiL Kem
B- EVF (Erytrocyter volymfraktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) EVF
Faderskapsundersökning EXTERN USLi Rättsgen
Faeces, Clostridium difficile PCR
F- Faeces, Dientamoeba fragilis MIB FxDief
F- Faeces, faecespanel FPANEL
Faeces, Helicobacter pylori antigen
Faeces, mask och maskägg MIB Fmask
Faktor II genotyp
Faktor V genotyp
S- Fenobarbital KEM (Hstd) FENOBA
B- Fenotypsbestämning av erytrocytantigen BLC (Hstd)
U- Fentanyl EXTERN KS Kem
S- Fenytoin KEM (Hstd) FENYTO
P- Ferritin KEM (Hstd, Vbg) FERRIT
Eja- Fertilitet
Fetal RHD-screen
B- Fetomaternell blödning (HbF) EXTERN UMAS Kem
P- Fettsyror, fria EXTERN SU Kem
P- Fibrinogen KEM (Hstd, Vbg) FIB
Finnålspunktion CYT
Finnålspunktion med lymfomfrågeställning CYT
FISH PAT
B- FK-506
S- Flekainid EXTERN USiL Kem
S- Flunitrazepam
S- Folat KEM (Hstd, Vbg) FOLAT
S- Follitropin
Diverse- Fosfat KEM (Hstd, Vbg) FOSFD
P- Fosfat KEM (Hstd, Vbg) FOSFAT
U/t(U)- Fosfat EXTERN USiL Kem
B- Fosfatidyletanol
S- Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt) EXTERN USiL Kem
Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen PAT
S- FSH (Follitropin) KEM (Vbg) FSH
Fusobacterium necrophorum PCR MIB FusoPC
P- Förenlighetsprövning BLC (Hstd, Vbg)
Erc(B)- G-6-PD
S- GAD antikropp (GAD-AK) EXTERN USiL Kem GAD
S- GAD-AK
Galactomannan
S- Galaktomannan
Gallblåsa och gallvägar PAT
Gallgångscytologi CYT
fS- Gallsyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
fS- Gastrin EXTERN SU Kem
S- GBM antikroppar (Glomerulärt basalmembran)
GBS odling MIB Sekret
GBS odling urin
Genfusionsanalys av solida tumörer PAT
P- Gentamicin KEM (Hstd, Vbg) GENTA
Pt- GFR (Cystatin C) relativt KEM (Hstd)
Pt- GFR (Iohexol) (Iohexolclearance) KEM (Hstd)
Pt- GFR (Kreatinin) relativt KEM (Hstd, Vbg)
Pt- GFR absolut
S-­ GH (Somatotropin) VAS EXTERN UMAS Kem GH
fP- Glukagon EXTERN KS Kem
Diverse- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUD
Csv- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUC
Ledv- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUL
P- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLU
U- Glukos (testremsa)
Erc(B)- Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD) EXTERN SU Kem
Pt- Glukostoleranstest (OGTT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Gonokocker PCR
Gonokocker, odling MIB GC
P- GT (Glutamyltransferas) KEM (Hstd, Vbg) GT
P- Haptoglobin KEM (Hstd, Vbg) HAPTO
Diverse- Hb KEM (Hstd, Vbg) HBD
F- Hb KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) FHB
U- Hb (testremsa)
B- Hb, Hemoglobin KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) HB
Hb (B) - HbA1c KEM (Hstd, Vbg) HBA1CI
B- HbF
Ery- Hb-fraktionering
S- HBsAg
U- hCG (Koriongronadotropin) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) HCGU
S- hCG + betakedja (Koriongonadotropin) KEM (Hstd, Vbg) HCG
S- hCG fri betakedja EXTERN USiL Kem
P- HDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) HDL
S- HE4 KEM (Hstd) HE4
F- Helicobacter pylori antigen MIB HeliAg
S- Helicobacter pylori, serologi EXTERN SU Mikro
B- Hematokrit
B- Hemoglobin fetalt
Erc Hemoglobin, fetalt enligt Kleihauer EXTERN SU Kem
Erc- Hemoglobin-fraktionering
Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering) EXTERN USiL Kem
Hemokromatos
Hepatit A MIB HepA eller HepA-E
S- Hepatit B MIB HBsAg, HepBc, HepBs, HIVBC eller HepA-E
B- Hepatit B DNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro HBVDNA
S- Hepatit C MIB HepC, HepA-E eller HIVBC
P- Hepatit C RNA-påvisning (PCR) kvantitativ MIB HCVRNA
S- Hepatit E MIB HepE eller HepA-E
Herpes simplex och Varicella zoster, PCR MIB HSHZPC
S- Herpes simplex virus, serologi EXTERN USiL Mikro
Herpes zoster, PCR
tU-5- HIA (5-Hydroxiindolacetat) EXTERN USiL Kem 5HIA
S-5- HIA (5-Hydroxiindolacetat) EXTERN SU Kem alt KS
Histopatologiska preparat i allmänhet PAT
P- HIV 1 RNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro HIVRNA
HIV, Humant immunbristvirus MIB HIV, HIVBC eller HIVHep
HLA-B27 typning
HLA-DQ2/DQ8 genotyp
B- HLA-typning (Vävnadstypning) EXTERN SU Blodc
B- HLA-typning transplantation (Vävnadstypning) EXTERN USIL Transfusionsmedicin
tU- HMM
S- Holotranskobalamin (Aktivt B12) EXTERN SU Kem
P- Homocystein KEM (Hstd) HOMCYS
p- Homocystein Akut Vid misstanke om intoxikation med lustgas EXTERN SU Kem
S- HTLV, Humant T-lymfotropt virus MIB HTLV
Hud PAT
Hud, svamp
S- Humant immunbristvirus
Humant T-lymfotropt virus
tU-5- Hydroxi-indolacetat
S-17- Hydroxiprogesteron VAS EXTERN USiL Kem HYDPRO
U-4- Hydroxysmörsyra
S-25- Hydroxyvitamin D
P- IA2-antikroppar
IEF (Malmö)
IEF (SU)
S- IgA KEM (Hstd)
S- IgA lågkoncentration + Anti -IgA EXTERN KS Kem
S- IgE antikroppar, allergena komponenter KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenmixar KEM (Hstd) Se nedan
S- IgE antikroppar, allergenspecifika KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) KEM (Hstd) IGELUF
S- IgE total KEM (Hstd) IGETOT
S- IGF 1 KEM (Hstd) IGF1
S- IGF 1/IGFBP 3 Tillväxtdiagram KEM (Hstd)
S- IGFBP 3 KEM (Hstd) IGFBP3
S- IgG KEM (Hstd)
Pt(U)- IgG KEM (Hstd)
S- IgG, subklasser KEM (Hstd) IGGSUB
S- IgM KEM (Hstd)
S- IL-2-receptor, löslig EXTERN SU Mikro
S- IL-2-receptor, löslig EXTERN USiL Imm/Blodc
P- IL-6 (Interleukin 6) KEM (Hstd, Vbg) IL6
P- Immuniseringsundersökning
Csv- Immunofenotypning Benmärg
Diverse- Immunofenotypning Benmärg
B- Immunofenotypning CD19/CD20 (Mabthera) Benmärg
B- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi Benmärg
Benm- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi Benmärg
Immunofluorescens IF PAT
B- Imurel KEM (Hstd)
S- Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) EXTERN KS Kem
Influensa A och Influensa B PCR MIB och KEM Hstd och Vbg COVPat eller COVXA (reserverad för akuta patientprover)
S- Inhibin B EXTERN USiL Kem
Insticksställe odling
S- Insulin KEM (Hstd) INSUL
Interferensutredning
Pt- Iohexolclearance
B- IPF (Immature Platelet Fraction) (Reticulerade trombocyter) KEM (Hstd, Vbg) IPF
Csv/S- Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil) EXTERN UMAS Kem IEF
Csv- Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil) EXTERN SU Möln
S- Isopropanol KEM (Hstd, Vbg) ISOPRO
JAK2 mutation
P- Järn KEM (Hstd, Vbg) JÄRN
Järnmättnad
S- Kalcidiol
S- Kalcitonin EXTERN UMAS Kem
S- Kalcitriol
P- Kalium KEM (Hstd, Vbg) K
Pt(U)- Kalium KEM (Hstd, Vbg) KTU
Diverse- Kalium KEM (Hstd, Vbg) KD
F- Kalprotektin MIB CALPRO (beställs under KEM i VAS)
S- Kappa, fria
Pt(U)- Kappakedja (Ig) KEM (Hstd)
U- Kappakedja (Ig) KEM (Hstd)
S- Karbamazepin KEM (Hstd) KARBAM
P- Kardiolipinantikroppar, IgG EXTERN UMAS Kem
S- Kardiolipin-antikroppar, IgG och IgM EXTERN SU Mikro
S- Kardiolipin-antikroppar, IgG och IgM EXTERN USiL Imm/Blodc
P- Karnitin EXTERN SU Kem
tU- Katekolaminer metoxylerade EXTERN USiL Kem KATMET
P- Katekolaminer metoxylerade (Metoxikatekolaminer) (Metanefriner) EXTERN SU Kem
tU- Katekolaminer, fria VAS EXTERN UMAS Kem KATFRU
Kateterrelaterad infektion
Kateterspets odling MIB Katspe
U- Ketogan EXTERN KS Kem
Kikhosta
U- Kiralt amfetamin EXTERN USiL Kem
S- Klomipramin EXTERN USiL Kem
S- Klonazepam
Diverse- Klorid KEM (Hstd, Vbg) KLORD
P- Klorid KEM (Hstd, Vbg) KLORID
t(U)- Klorid EXTERN USiL Kem
S- Klozapin VAS EXTERN USiL Kem KLOZ
S- Kobalamin (Vitamin B12) KEM (Hstd, Vbg) KOBAL
U- Kokain KEM (Vbg)
P- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) KOL
Diverse- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) KOLD
S- Kolinesteras EXTERN UMAS Kem
Hb(B) Kolmonoxidhemoglobin
S- Komplementfaktor KEM (Hstd)
Konkrementanalys EXTERN SU KEM alt Ljungby KEM
S- Koppar EXTERN SU Kem
tU- Koppar EXTERN SU Kem
S- Koriongonadotropin + betakedja
U- Koriongonadotropin kval
S- Kortisol KEM (Hstd) KORTI alt. FUKORT
Pt(U)- Kortisol KEM (Hstd) KORTTU
Saliv- Kortisol EXTERN SU Kem
Diverse- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KREAD
P- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KREA
Pt(U)- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg) KRETU
P- Kreatinin Kungsbacka KEM (Kba) PIKRE
P- Kreatinkinas
Ledv- Kristaller KEM (Hstd) KRIST
S- Kromogranin A EXTERN USIL KEM alt. SU KEM KROMA (för analys Malmö UMAS)
B- Kromosomanalys EXTERN USiL Gen alt. SU Gen
S- Kryoglobulin KEM (Hstd)
S- KUB-test (ßhCG, fritt + PAPP-A) EXTERN UMAS Kem
B- Kvicksilver (Hg) EXTERN USiL Yrkes
Diverse- Laktat KEM (Hstd) LAKTD
Ledv- Laktat KEM (Hstd) LAKTL
P- Laktat KEM (Hstd, Vbg) LAKT
aP- Laktat KEM (Hstd, Vbg) APLAKT
Csv- Laktat KEM (Hstd, Vbg) LAKTC
Laktosintolerans genotyp
Pt(U)- Lambdakedja (Ig) KEM (Hstd)
U- Lambdakedja (Ig) KEM (Hstd)
S- Lamda, fria
P- Lamotrigin VAS EXTERN USiL Kem LAMOT
B- Lanvis KEM (Hstd)
Diverse- LD KEM (Hstd, Vbg) LDD
P- LD (Laktatdehydrogenas) KEM (Hstd, Vbg) LD
S- LD-isoenzymer EXTERN SU Kem
P- LDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg) LDL
Ledvätska, odling
U- Legionella antigen i urin MIB och KEM Vbg LegiAg
Legionella och Chlamydophila psittaci PCR MIB LVLegi (även C. psittaci ingår)
Diverse- Leukocyter KEM (Hstd, Vbg) LPKD
U- Leukocyter
B- Leukocyter (LPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) LPK
Lever PAT
Leverbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
Leverspecifika antikroppar MIB AkLev
S- Levetiracetam KEM (Hstd) LEVE
S- LH (Lutropin) KEM (Vbg) LH
Likvor CYT
Csv- Likvor meningit/encefalit panel PCR MIB LikME
Csv- Likvor odling MIB Likvor
Likvor, neuroborrelia
S- Likvorläckage
P- Lipas EXTERN KS Kem
S- Lipoprotein(a) EXTERN SU Kem
S- Litium KEM (Hstd, Vbg) LITIUM
S- Lorazepam
Luftvägspanel PCR MIB LVPAN
Lungbiopsi PAT
P- Lupus antikoagulans dRVV KEM (Hstd)
S- Lutropin
Lymfkörtel/Lymfoida organ PAT
B- Lymfocyter covid-19 KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) COLYMF
B- Lymfocyter/CD-markörer EXTERN USiL Imm/Blodc
B- Lymfocytotoxitetstest
Lymfogranuloma venerium (LGV) PCR EXTERN USÖ MIKRO
t(U)- Magnesium EXTERN USiL Kem
P- Magnesium KEM (Hstd, Vbg) MG
Diverse- Magnesium KEM (Hstd, Vbg) MGD
Magnesium
Mag-Tarm-kanalen PAT
B- Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi KEM (Hstd, Vbg)
Maskägg
Erc(B) MCH (Medelhemoglobin-innehåll) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
Rtc(B) MCH (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) RETHE
Erc(B)- MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
B- MCV (Medelcellvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MCV
S- Metadon EXTERN USiL Kem
S- Metanol KEM (Hstd, Vbg) METNOL
Hb(B) Methemoglobin (MetHb) KEM (Hstd, Vbg) METHB
P- Methotrexat KEM (Hstd) METOTR
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
P- Metylmalonat KEM (Hstd) MMA
P- MG-test
S-ß2- Mikroglobulin EXTERN USiL Kem B2MIK
U- Missbruksläkemedel och växtdroger EXTERN KS Kem
S- Mitokondrieantikroppar
Mjälte PAT
S- Mononukleostest KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MONONU
Morbillivirus, PCR EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Morbillivirus, serologi EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
P- MPA
S- MPO antikroppar (myeloperoxidas)
Mpox DNA MIB MPXV
B- MPV (Medeltrombocytvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) MPV
MRGN MIB MRGN eller FVhyg
MRSA MIB MRSA
B- MTHFR genotyp
Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati EXTERN USLi NME alt SU Pat/Gen
Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur PAT
Mycobacterium tuberculosis odling EXTERN USiL Mikro
Mycobacterium tuberculosis PCR MIB TBPCR
Mycoplasma genitalium PCR MIB MgenPC
S- Mycoplasma pneumoniae (antikroppspåvisning) serologi EXTERN UAS Mikro
Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR MIB LVMyco
P- Mykofenolat KEM (Hstd) MYKOF
P- Myoglobin KEM (Hstd) MYO
U- Myoglobin EXTERN SU Kem
Mässling, Morbillivirus PCR
Mässling, Morbillivirus serologi
Nagel, svamp
Nasofarynxsekret, odling MIB Nph
P- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NA
Pt(U)- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NATU
Diverse- Natrium KEM (Hstd, Vbg) NAD
Nedre luftvägar, odling MIB Bronk, sputum eller trakea
Nefrektomi eller partiell nefrektomi PAT
Neonatal screening MIB NEOFA (faeces) och NEOSV (svalg)
Neuroborrelia
Csv- Neurofilament light protein
S- Neuronspecifikt Enolas
S- Neurotropa virus, serologi EXTERN SU Mikro
B- Neutrofila granulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) NEUTRO
NFL (Neurofilament light protein)
Csv- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
P- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
NIPT Non-Invasive Prenatal Testing EXTERN KS Kem
S- Nitrazepam
U- Nitrit
Njurbiopsi medicinsk frågeställning EXTERN SU Pat/Gen
Njurbiopsi tumörfrågeställning PAT
P- Non HDL-Kolesterol NONHDL
P- Noradrenalin
tU- Noradrenalin
S- Nordazepam
Norovirus PCR
S- Nortriptylin EXTERN SU Kem
S- NSE KEM (Vbg) NSE
P- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg) NTBNP
Diverse- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg) NTBNPD
Obduktion Obduktion och bårhus Halmstad
Obduktion foster Obduktion och bårhus Halmstad
OH-Karbazepin EXTERN USiL Kem
S- Olanzapin EXTERN USiL Kem
U- Opiater KEM (Vbg)
U- Organiska syror, fraktionerade EXTERN SU Kem
S- Orosomukoid KEM (Hstd) OROSO
S- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg) OSMOL
U- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg) OSMOLU
Ovarium PAT
Pt(U)- Oxalat EXTERN USiL Kem
S- Oxazepam
U- Oxycodon EXTERN KS Kem
B- Panelreaktiva HLA-antikroppar EXTERN SU Blodc
P- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg) AMYLAS
Diverse- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg) AMYLD
fS- Pankreaspolypeptid (PP) EXTERN UAS Kem
S- PAPP-A EXTERN USiL Kem
S- Paracetamol KEM (Hstd, Vbg) PARCET
S- Parathormon
Csv- Parenkymskademarkörer (NFp, GFAp) EXTERN SU Möln
S- Parotitvirus serologi EXTERN USiL Mikro
Parotitvirus, PCR EXTERN SU Mikro
B- Paroxysmal natthemoglobinuri
Parvovirus EXTERN USiL Mikro
U- PBG
fS- Pepsinogen 1 EXTERN SU Kem
Pertussis PCR
B- PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) KEM (Hstd) PETH
Diverse- pH KEM (Hstd, Vbg) PHD
Plv- pH (pH i pleuravätska) KEM (Hstd, Vbg) PHPLEU
U- pH (Vätejonaktivitet) KEM (Hstd, Vbg) PHU
Plv pH i pleuravätska
P- PK (Protrombin-komplex/PT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) PK
Placenta PAT
Placenta kromosomanalys
S- Placentärt alkaliskt fosfatas
S- PLAP (Placentärt alkaliskt fosfatas) EXTERN SU Kem
Pleura CYT
Pleuravätska, odling
Pneumocystis jirovecii PCR MIB PNEBAL (BAL) eller PNEOVR (övrigt provmaterial)
Pneumokockantigen MIB och KEM Vbg PneuAg
B- PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri) EXTERN USiL Pat
B- PNH-analys (paroxysmal nocturnal hematuri) EXTERN SU Kem
P- Polyoma-virus
U- Porfobilinogen, kval (PBG, kval) KEM (Hstd) PBG
U- Porfobilinogen, kvant (PBG) EXTERN KS Kem
Erc- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
U- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
PP
S- PR3 antikroppar (proteinas 3)
P- Prealbumin
U- Pregabalin EXTERN USiL Kem
S- Progesteron KEM (Vbg) PROGES
P- Prograf
S- Proinsulin EXTERN KS Kem
P- Prokalcitonin KEM (Hstd) PROKAL
S- Prolaktin ev inklusive S-Prolaktin, lågmolekylärt KEM (Vbg) PROLAK
Prostata PAT
P- Protein C KEM (Hstd)
Pt(U)- Protein HC (alfa1-Mikroglobulin) KEM (Hstd)
P- Protein S, fritt KEM (Hstd)
Csv- Proteiner fraktionerade
Csv- Proteiner fraktionerade
Csv- Proteinprofil
Csv- Proteinprofil
Diverse- Proteinprofil KEM (Hstd) PROTD
S- Proteinprofil KEM (Hstd) PROTS
Proteinprofil Diverse-
Pt(U)- Proteinprofil myelomstatus KEM (Hstd) PROTMU
Pt(U)- Proteinprofil, njurstatus KEM (Hstd) PROTNU
S- PSA F/T-kvot KEM (Hstd, Vbg) PSAKV
S- PSA totalt (Prostata specifikt antingen) KEM (Hstd, Vbg) PSA
P PT
S- PTH (Parathormon) KEM (Hstd, Vbg) PTH
B- Puri-nethol KEM (Hstd)
fB- Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin) EXTERN SU Kem
P- Pyridoxin
Erc(B)- Pyruvatkinas EXTERN SU Kem
Påssjuka
Quantiferon MIB TBIGRA
S- Quetiapin EXTERN USiL Kem
B- Rapamune
Erc(B)- RDW-CV KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) RDW
P- Renin, aktivt EXTERN USiL Kem RENIN
B- Retikulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) RET
S- Retinol (Vitamin A) EXTERN USiL Kem
S- Reumatoid faktor IgM MIB RA eller RACCP
rh
S- Risperidon EXTERN USiL Kem
P- Rivaroxaban KEM (Hstd) RIVARO
Rotavirus PCR
RS-virus PCR MIB och KEM Hstd och Vbg COVPat eller COVXA (reserverad för akuta patientprover)
Rubella - immunitet MIB Rubell
Ryggmärgsvätska CYT
S- S100 KEM (Hstd, Vbg) S100
S- Salicylat KEM (Hstd, Vbg) SALCYL
SARS-CoV-2 antigentest
SARS-CoV-2 PCR MIB och KEM Hstd och Vbg COVPat eller COVXA (reserverad för akuta patientprover)
S- SARS-CoV-2 Serologi (antikroppspåvisning) EXTERN USiL Mikro
U- Sediment KEM (Hstd, Kba,Vbg)
S- Selen EXTERN SU Kem
S- SHBG inklusive Testosteron/SHBG kvot KEM (Vbg) SHBG
Sinussekret odling MIB Sekret
B- Sirolimus (Rapamune) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- SMA AMA
S- Somatotropin
Springmask
Sputum CYT
Sputum, Nedre luftvägar odling
B- SR (Sänkningsreaktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) SR
Stafylokocker meticillinresistenta
Stansbiopsi (hud) PAT
U- Stenanalys
Pt(U)- Steroidmönster EXTERN KS Kem
Stickskada MIB
Streptokocker grupp B odling
Svalg, Fusobacterium necrophorum
Svalgodling MIB Svalg
Svamp i nagel, hud, hår etc. MIB DERMPC (Dermatofyt DNA), SvampH (hudskrap/nagelskap/hår)
Svamp, jästodling MIB SvampJ
Pt- Svett-test (Macroduct med kloridmätning) EXTERN USiL Kem
S- Syfilis serologi MIB Syfili
B- Syrabasstatus KEM (Hstd, Vbg)
Sårsekret odling MIB SekSar
Sänka
P- T3 fritt (Trijodtyronin, fritt) KEM (Hstd, Vbg) T3
P- T4 fritt (Tyroxin, fritt) KEM (Hstd, Vbg) T4
B- Takrolimus (Prograf/FK-506) KEM (Hstd) TACROL
Tarmbiopsier PAT
TB PCR
TBE IgM/IgG, extern
S- TBE IgM/IgG, extern VAS EXTERN USiL Mikro TBESER
S- TBE-virus MIB TBEIGM
TB-odling
S- Teicoplanin EXTERN SU Kem
Tejpprov, maskägg
P/S- Teofyllin EXTERN UMAS Kem alt SU Östra Kem
Test Test EXTERN USiL Pat
Testis PAT
S- Testosteron KEM (Vbg) TESTOS
S- Testosteron, bioaktivt EXTERN KS Kem
S- Testosteron/SHBG kvot
U- Testremsa KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) TESTR
S- Tetanus serologi EXTERN USiL Imm/Blodc
P- TG
S- Thgl
Thyreoidea PAT
B- Tiopurin S-metyltransferas KEM (Hstd)
S- Tobramycin KEM (Hstd) TOBRA
S- Tokoferol (Vitamin E) EXTERN USiL Kem
S- Toxoplasma gondii serologi EXTERN USiL Mikro
B- TPK
TPMT genotyp
B- TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin S-metyltransferasaktivitet) KEM (Hstd)
B- TPMT-metaboliter (Tiopurin S-metyltransferasmetaboliter) KEM (Hstd)
S- TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar) KEM (Hstd) TPO
S-ß- Trace Protein (Likvorläckage) EXTERN UMAS Kem
Trachealsekret, odling
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) KEM (Hstd) TRAK
U- Tramadol EXTERN KS Kem
P- Transferrin KEM (Hstd, Vbg) TRANSF
P- Transferrinmättnad KEM (Hstd, Vbg) JÄRNMÄ
P- Transferrinreceptor KEM (Hstd) TRREC
S- Transglutaminas antikroppar MIB tTgGli
S- Transtyretin (Prealbumin) EXTERN USiL Kem
Diverse- Triglycerid KEM (Hstd, Vbg) TRIGD
P- Triglycerid (TG) KEM (Hstd, Vbg) TRIG
P- Trijodtyronin, fritt
B- Trombocyter (TPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) TPK
P- Trombosutredning KEM (Hstd)
P- Troponin T KEM (Hstd, Vbg) TROPT
Trycksår, sårsekret odling
S- Tryptas KEM (Hstd) TRYP
P- TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin) KEM (Hstd, Vbg) TSH
S- TSH-receptorantikroppar
Tuberkulos PCR
Tuberkulostest IGRA
Tularemi EXTERN NUS Mikro
TWAR PCR
S- Tyreoglobulin (Thgl) VAS EXTERN UMAS Kem TYGLO
S- Tyreoglobulin-antikroppar
S- Tyreoidea Interferens-utredning EXTERN KS Kem
S- Tyreoideaperoxidasantikroppar
P- Tyrotropin
P- Tyroxin, fritt
P- Urat KEM (Hstd, Vbg) URAT
P- Urea KEM (Hstd, Vbg) UREA
Pt(U)- Urea KEM (Hstd, Vbg) UREATU
Diverse- Urea KEM (Hstd, Vbg) UREAD
Ureaplasma PCR MIB UreaPC
Uretra, gonokockodling
U- Urin odling MIB Uodl, UodlN+, UodlUP
Urin, blåssköljvätska CYT
Urinblåsa, cystektomi PAT
S- Urticaria-test EXTERN REF
Uterus PAT
Uttagande av Pacemaker ICD-dosa Obduktion och bårhus Halmstad
Vaginalsekret, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae PCR
Vaginalsekret, GBS odling
Vaginalsekret, odling
S- Valproat KEM (Hstd) VALPRO
Vancomycinresistenta enterokocker
tU- Vanillinmandelat
S- Vankomycin KEM (Hstd, Vbg) VANCO
Varicella zoster PCR
S- Varicella-zoster virus serologi EXTERN USiL Mikro
SemP- Vasektomi
S- Vedolizumab EXTERN KS Kem
S- Venlafaxin EXTERN USiL Kem
fP- VIP (Vasoaktiv intestinal peptid) EXTERN UAS Kem
S- Vitamin A
S- Vitamin B12
S-1,25(OH)- Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol EXTERN KS Kem
S-25(OH)- Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol KEM (Hstd) VITD
S- Vitamin E
tU- VMA/Krea (HMM/4-Hydroxy-3-metoxymandelat) EXTERN SU Kem
VRE MIB VRE eller FVhyg
Vårdhygienisk screen MRGN, VRE MIB FVhyg
Vätskebaserad cervixcytologi CYT
Vävnadsbit, odling MIB Vavna1, vavna2, vavna3, vavna4 och vavna5
Vävnadstypning
S- Yersinia serologi EXTERN USiL Imm/Blodc
Zikavirus EXTERN SU Mikro
S- Zink KEM (Vbg) ZINK
S- Zolpidem
S- Zopiklon
U- Zopiklon
S- Ö-cell (IA2)-ak (IA2-antikroppar) EXTERN USiL Kem ÖIA2
Ögonsekret, Chlamydia trachomatis
Ögonsekret, gonokockodling
Ögonsekret, odling MIB Ogon
Öronsekret, odling MIB Oron
S- Östradiol KEM (Vbg) ÖSTRAD
S- Östradiol ultrakänslig EXTERN USiL Kem