Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Likvor meningit/encefalit panel PCR (Csv-)

VAS Provkod:
LikME
System:
Csv-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Sterilt plaströr gul kork
Artikelnummer 54542

Sterilt plaströr gul kork

Provtagning:
Utför lumbalpunktion enligt vårdhandboken eller lokala riktlinjer. Minsta provmängd för analysen: 0,5 mL.

Testet är inte avsett för användning på likvor insamlat via medicintekniska produkter, t.ex. shuntar.
Indikation:
Vid misstanke om meningit och encefalit. Metoden innefattar "neurotropa virus".

Analysen är ett hjälpmedel för diagnos av specifika organismer som orsakar meningit och/eller encefalit och resultaten ska användas tillsammans med annan klinisk och epidemiologisk information samt kompletterande laboratorieinformation.
Metod:
Multiplex PCR
Kommentar/mer info:

Metoden är en snabb multiplex PCR som ger en kvalitativ detektion av nukleinsyra från följande mikroorganismer:

Bakterier:
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Streptococcus agalactiae (GBS)

Streptococcus pyogenes (GAS)
Listeria monocytogenes
E. coli K1 (neonatal meningit)
Mycoplasma pneumoniae

 
 
 
Virus:
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 och 2
Humant herpesvirus 6
Humant parechovirus
Varicella zoster virus
 
Svamp:
Cryptococcus neoformans/gattii

Analysfrekvens:
Må - sö
Svarstid:
Inom 2 timmar. Vardagar mellan kl 8-15. Helgdagar mellan kl 8-12.
Pris:
Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2024-04-02 13:36