Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
Erc(B)- G-6-PD
S- GAD antikropp (GAD-AK) EXTERN USiL Kem GAD
S- GAD-AK
Galactomannan
S- Galaktomannan
Gallblåsa och gallvägar PAT
Gallgångscytologi CYT
fS- Gallsyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
fS- Gastrin EXTERN SU Kem
S- GBM antikroppar (Glomerulärt basalmembran)
GBS odling MIB Sekret
GBS odling urin
Genfusionsanalys av solida tumörer PAT
P- Gentamicin KEM (Hstd, Vbg) GENTA
Pt- GFR (Cystatin C) relativt KEM (Hstd)
Pt- GFR (Iohexol) (Iohexolclearance) KEM (Hstd)
Pt- GFR (Kreatinin) relativt KEM (Hstd, Vbg)
Pt- GFR absolut
S-­ GH (Somatotropin) VAS EXTERN UMAS Kem GH
fP- Glukagon EXTERN KS Kem
Diverse- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUD
Csv- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUC
Ledv- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLUL
P- Glukos KEM (Hstd, Vbg) GLU
U- Glukos (testremsa)
Erc(B)- Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD) EXTERN SU Kem
Pt- Glukostoleranstest (OGTT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Gonokocker PCR
Gonokocker, odling MIB GC
P- GT (Glutamyltransferas) KEM (Hstd, Vbg) GT