Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

GFR (Iohexol) (Iohexolclearance) (Pt-)

System:
Pt-
Analyserande lab:
KEM (Hstd)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
GFR (Iohexol) norm, vuxna
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats.

Remisser för utskrift
Provtagning:
För utförande på laboratoriet se rubrik Provtagning:
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter.
Centrifugerat prov hållbart 7 dygn i kyla.

 

För patientnära utförande av undersökningen på den egna avdelningen finns vårdriktlinje ”Iohexolclearance Vuxna - GFR (Iohexol)” tillgänglig på intranätet. Ytterligare information kan erhållas från laboratoriet på tfn 035-13 18 05.

 Lathund för bestämning av provtagningar vid iohexolundersökningar på vuxna

  


Referensintervall:
GFR (Iohexol relativt) mL/min/1,73 m2
0-1 år: Ref.int. saknas
2-17 år: >85
18-50 år: >79
>51 år: >59

 

  Ref.int. saknas
 GFR (Iohexol) absolut mL/min
Svarstolkning:
GFR <60mL/min/1,73m2 uppmätt vid två tillfällen med tre månaders mellanrum definieras som kronisk njursjukdom stadium tre.

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m2 talar för njursjukdom.

För beräkning av absolut GFR se
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/mer-om-analysen/berakning-av-absolut-gfr/
Analysfrekvens:
1-3 gång/vecka
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-08-19 10:11