Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Logga in i IT-system på distans

Region Halland byter system för distansarbetsplats till VDI.

Det nya systemet ger bättre funktionalitet och användarvänlighet.

Återkommande användare rekommenderas att ladda ner klienten till sin dator, för användare som använder distansarbetsplatsen mer sporadiskt finns en webklient som inte kräver nerladdning.

Information om distansinloggning

Detaljerad information, manualer och filer finns på www.regionhalland.se/distans

Senast ändrad: