Direkt till innehållet

Ekonomiskt stöd för glutenfri mat vid celiaki

Ekonomiskt stöd för barn yngre än 16 år med celiaki

Det går att ansöka om ekonomiskt stöd för att justera merkostnad vid glutenfri kost till barn yngre än 16 år med diagnosen celiaki (glutenintolerans). Detta innebär att dessa patienter inte längre får glutenfria produkter förskrivna via apotek.
Summan som betalas ut som ekonomiskt stöd är baserad på konsumentverkets beräkning för glutenfri kost jämfört med normalkost till olika åldersgrupper. För barn under 1 år ges inget ekonomiskt stöd, då dessa barn sällan eller aldrig har en fastställd diagnos. Det går att ansöka för barn som är folkbokförda i Halland.

Summa per kalenderår och ålder

13-15 år:  2 400 kronor per år

12-9 år:  1 860 kronor per år

8-5 år:  1 440 kronor per år

1-4 år:  780 kronor per årSenast ändrad: