Direkt till innehållet

Glutenfri mat vid celiaki

Ekonomiskt stöd eller livsmedelsanvisning för barn yngre än 16 år med celiaki

Det går att ansöka om ekonomiskt stöd för att justera merkostnad vid glutenfri kost till barn yngre än 16 år med diagnosen celiaki (glutenintolerans). Detta innebär att dessa patienter inte längre får glutenfria produkter förskrivna via apotek. Patienten ska, om den så önskar, få sina glutenfria livsmedel utskrivna på livsmedelsanvisning. Summan som betalas ut som ekonomiskt stöd är baserad på konsumentverkets beräkning för glutenfri kost jämfört med normalkost till olika åldersgrupper. För barn under 1 år ges inget ekonomiskt stöd, då dessa barn sällan eller aldrig har en fastställd diagnos. Det går att ansöka för barn som är folkbokförda i Halland.

Summa per kalenderår och ålder

13-15 år:  2 400 kronor per år

12-9 år:  1 860 kronor per år

8-5 år:  1 440 kronor per år

1-4 år:  780 kronor per år

Summans storlek följer barnets ålder och gäller fram tills barnet fyller 16 år.

Ansökan

Vårdnadshavare kan ansöka årligen via e-tjänsten Ekonomiskt stöd för glutenfri mat på 1177.se. Första gången ansökan görs om ekonomiskt stöd för glutenfri mat, ska läkarintyg bifogas.

Det går också att ansöka via blanketten Ansökan om ekonomiskt stöd för barn yngre än 16 år med celiaki.

Det går att ansöka om ekonomiskt stöd för att justera merkostnad vid glutenfri kost till barn yngre än 16 år med diagnosen celiaki (glutenintolerans). Detta innebär att dessa patienter inte längre får glutenfria produkter förskrivna via apotek. Patienten ska, om den så önskar, få sina glutenfria livsmedel utskrivna på livsmedelsanvisning.

Summan som betalas ut som ekonomiskt stöd är baserad på konsumentverkets beräkning för glutenfri kost jämfört med normalkost till olika åldersgrupper. För barn under 1 år ges inget ekonomiskt stöd, då dessa barn sällan eller aldrig har en fastställd diagnos. Det går att ansöka för barn som är folkbokförda i Halland.Senast ändrad: