Direkt till innehållet

Grupp A-streptokocker (GAS)

Om sjukdomen

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är en vanlig orsak till infektion hos både barn och vuxna. Det är den vanligaste orsaken till halsfluss, men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad, som exempelvis scharlakansfeber, rosfeber, svinkoppor men kan också ge blodförgiftning och allvarliga mjukdelsinfektioner.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om diagnos och adekvat behandling. Se Terapirekommendationer och sök efter respektive diagnos.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Ej aktuellt.

Smittspårning och åtgärder

Vanligen görs ingen smittspårning, men vid fall inom exempelvis förlossningsvård kan det bli aktuellt, kontakta då Vårdhygien.

Klinisk anmälan i SmiNet

Vid invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker görs klinisk anmälan snarast, senast dagen efter diagnos; www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Anmälan bör innehålla typ av infektion, lokalisation, ev graviditet. Anmäl även fall med allvarlig klinisk infektion och lokalt odlingsfynd, till exempel nekrotiserande fasciit med positiv sårodling.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Länkar och dokument

Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kortfattad smittskyddsinformation från Smittskydd Halland om streptokockinfektioner riktad till Personal i skola/förskola vid fall av streptokockinfektioner.Senast ändrad: