Direkt till innehållet

Remisser och blanketter – Transfusionsmedicin

Så här fyller du i remiss Blodgruppering DAT mm

Fyll alltid i:

- Namn och personnummer

- Beställande avdelning

-  Analys

-  Provtagningsdatum/tid

-  Diagnos/särskilda upplysningar

-  Vid operation ska datum för operation fyllas i

-  Vid graviditet kryssas rutan för gravid i och beräknad partus (BP) anges och om ev Rh -profylax är givet.

- Provtagarens namnunderskrift och namnförtydligande att ID-kontroll är utförd

Prov vars tillhörande remiss saknar provtagarens namnunderskrift och namnförtydligande kommer inte att analyseras.

Så här fyller du i remiss BAS-test, MG-test samt Blodbeställning.

Fyll alltid i:

-  Namn och personnummer

-  Beställande avdelning och ev mottagande avdelning

-  Op datum och ort/sjukhus där operationen skall utföras

-  Transfusionsdatum om det är blodbeställning inför planerad transfusion

-  Provtagningsdatum/tid

-  Provtagarens namnunderskrift och namnförtydligande att ID-kontroll är utförd

Prov vars tillhörande remiss saknar provtagarens namnunderskrift och namnförtydligande kommer inte att analyseras.

Remiss Blodgruppering DAT mm

Skriv ut själv från listan nedan

alt.

Beställ från Tryckeritjänsten.

Remiss BAS-test, MG-test samt Blodbeställning

Skriv ut själv från listan nedan

alt.

Beställ från Tryckeritjänsten.

Remiss Patienter Särskilda transfusionsbehov

Skriv ut själv från listan nedan

Intyg om namnbyte

Skriv ut själv från listan nedanRemisser för utskrift

Remiss Blodgruppering , DAT m.m

Remiss BAS-test, MG-test samt blodbeställning

Intyg om namnbyte. Används vid namnändring då befolkningsregistret inte är tillgängligt samt sammankoppling av patientens reservnummer med personnummer

Remiss Särskilda transfusionsbehovSenast ändrad: