Direkt till innehållet

Kirurgi och plastikkirurgi

Programområdets uppdrag omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv inom aktuella områden. Programområdet kan med ett generellt perspektiv på kirurgisk vård i många fall vara en viktig samarbetspartner till andra programområden. Programområdet ska stödja aktiviteter inom kunskapsstyrningssystemet som rör kirurgi eller plastikkirurgi, till exempel barn och ungdomars hälsa, endokrina sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar.

Mer om det nationella programområdet för kirurgi och plastikkirurgi finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Senast ändrad: