Direkt till innehållet

Prioriterings- och evidensrådet (PER)

Prioriterings- och evidensrådet (PER) hanterar ärenden om ordnat införande av ny kunskap. PER har möten två gånger per termin då sakkunniga inom respektive område bereder underlag och PER tar fram rekommendation till beslut. Hälso- och sjukvårdsdirektören är beslutsfattande. I PER finns samtliga förvaltningar och centrala stödfunktioner representerade.

Regionkontoret

Hälso- och sjukvårdsledning

Martin Engström

Anders Åkvist

Kvalitet inom hälso- och sjukvård

Jeanette Törnqvist

Linda Landelius

Forskning och utveckling

Magnus Clarin

Kommunikation

Elisabeth Funkqvist

Läkemedelskommittén

Tamara Adem

Vårdförvaltningar

Hallands sjukhus

Carolina Samuelsson

Patrik Olsson

Närsjukvården

Emma Pihl

Magnus Garell

Ambulans, diagnostik och hälsa

Anna Pohjanen

Psykiatrin Halland

Hans AckerotSenast ändrad: