Direkt till innehållet

Tolkersättning

Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

Ersättning utgår för faktisk tolkkostnad till samtliga hälso- och sjukvårdsverksamheter och underleverantörer för asylsökande, nyanlända, och andra grupper med behov av tolk.

Rutiner för ersättning

Vårdcentraler och Folktandvården i egen regi, Hallands sjukhus, Psykiatrin och verksamheter inom ADH ersätts via automatbokföring i slutet av månaden.

Privata vårdcentraler, tandvårdskliniker och andra privata vårdleverantörer fakturerar Region Halland tolkkostnaden. Som underlag ska fakturakopia bifogas. Fakturan skickas via e-faktura, e-post till faktura.rh@regionhalland.se (fakturan inkl. bilagor måste skickas som ett PDF-dokument) eller per post till Region Halland, Box 310, 737 26 Fagersta.

Privata vårdcentraler använder referensnummer: ZZXXX051.

Privata tandvårdskliniker använder referensnummer: ZZXXX064.

Andra privata vårdleverantörer använder referensnummer: ZZXXX058.

Ersättning betalas ut efter 30 dagar.

Tillägg vid besök av asylsökande

Utöver faktisk tolkersättning utgår ett tillägg vid vårdbesök för asylsökande med 620 kronor.

Ersättningen betalas ut per automatik till alla verksamheter i egen regi som har VAS med en månads eftersläpning. Verksamheter som har Carita (Folktandvården och Specialisttandvården) tilläggsfakturerar på varje asylfaktura och åtgärden heter ”Tolkersättning per Asylbesök”.

För privata vårdcentraler och andra vårdleverantörer (exkl. privata tandvårdskliniker) tillkommer 620 kr på den ersättning som betalas ut för vård till asylsökande som sker efter särskild ansökan om ersättning till GAS. Privata tandvårdskliniker fakturerar den extra ersättningen på 620 kr för vård till asylsökande i samband med faktureringen av tolkkostnad för asylsökande. Extra ersättning specificeras på fakturan tillsammans med giltigt LMA-nr.

Här finns mer information om Region Hallands leverantör av tolktjänster

Relaterad information

Rutin tolktjänster

Beställa tolkSenast ändrad: