Direkt till innehållet

Gonorré

Om sjukdomen

Gonorré är en bakterie som sprids sexuellt. Bakterien kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slida och livmoderhalsen men även ögonen kan infekteras vid kontaktsmitta. Infektion utan symtom är vanligt och även asymtomatisk gonorré är smittsam. Långvarigt bärarskap kan förekomma. Bakterien kan även överföras till barnet vid förlossning.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om positivt provsvar och att behandling samt smittspårning sker via STI-mottagningen. Säkerställ remiss till STI-mottagningen, se rutin nederst på sida.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras, se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning görs upp till 12 månader tillbaka i tiden och berörda partners ska få information och provtas. En separat smittspårningshandling skild från journalhandling ska upprättas.

Klinisk anmälan SmiNet

Görs här, snarast: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet. Anmälan i SmiNet görs med rikskod.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid gonorré är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om gonorré — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Gonorré - 1177

Klamydia- och gonorrétest via nätet - så går det till - 1177

Senast ändrad: