Direkt till innehållet

Utbud för Psykiatrin

Slutenvård 

Slutenvården kan skicka remisser på inneliggande patienter, där smärtproblematiken anses ha varit tydligt bidragande till inläggningen. Smärtteamet kan då erbjuda en avgränsad smärtbedömning och råd till remitterande läkare.  

Kontaktuppgifter 

Remiss med en kort beskrivning av patientens smärttillstånd och frågeställning.  

Remisskod: HSREHAVSMA. Märk som akutremiss.  

Komplettera gärna med telefonsamtal: 0340-48 21 69

Telefonenens öppettider: måndag-torsdag kl. 08-16, fredag kl. 09-15.

Återkoppling inom 24–48 timmar utifrån prioritering. 

 Öppenvård  

Smärtmottagningen har en konsultativ roll gällande smärtbehandling och kan stödja psykiatrins öppenvårdsmottagningar med avgränsade bedömningar och smärtanalyser. Detta förutsatt att remittenten är fast vårdkontakt och samarbetspartner, som också tar ansvar för eventuell implementering och uppföljning kring föreslagna läkemedel och åtgärder. 

Remisskriterier 

  1. 1. Remittenten ska ha fortsatt behandlingsansvar för patienten åtminstone tills remissvar från oss har erhållits. Remittenten får själv implementera våra råd eller remittera patienten till primärvården. Efter vår bedömning avslutas patienten från Smärtmottagningen. 
  2. Smärtmottagningen tar inte över pågående medicinering eller sjukskrivning i vårt konsultativa uppdrag. 
  3. Remissen behöver innehålla relevanta utredningar, eventuella behandlingsförsök och remittentens egen bedömning och smärtanalys. Vi önskar en kondenserad sammanfattning och behöver en tydlig frågeställning till exempel önskan om behandlingsförslag, behov av fördjupad smärtanalys eller planering för fortsatt behandling.

Remisskod: HSREHAVSMA. Senast ändrad: