Direkt till innehållet

Smärtbehandling

Sidan är under uppbyggnad

 

Definition av smärta enligt IASP (International Association for the Study of Pain, 2020):

"En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till – eller liknande det man upplever vid – vävnadsskada eller hotande vävnadsskada."

  • Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.
  • Smärta och nociception är två olika saker. Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i sensoriska neuron.
  • Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är.
  • En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.
  • Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.
  • Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta.

Läkartidningen

Senast ändrad: