Direkt till innehållet

Listeria

Om sjukdomen

Listeriainfektion orsakas av bakterien Listeria monocytogenes som är vanligt förekommande i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. Människan kan smittas från infekterade djur eller via livsmedel. Listeriabakterier är tåliga bakterier som kan växa i kylskåpstemperatur, framförallt i livsmedel som förtärs utan tillagning som till exempel gravad lax, opastöriserad ost eller andra charkuteriprodukter med lång hållbarhet. Smitta från människa till människa förekommer mycket sällan, men en infekterad gravid kvinna kan överföra smitta till sitt barn via moderkakan. Sjukdomen drabbar framför allt äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar, gravida kvinnor och/eller nyfödda barn.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om listeria och hur det smittar. Uppmana gärna patienten att spara misstänkta livsmedel i kylskåpet för eventuell provtagning.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Inga tvingande förhållningsregler, men råd och information ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

  • Intag av misstänkta livsmedel (opastöriserad mjölk, kallrökt/gravad lax, dessertostar, vakuumförpackade charkuteriprodukter med lång hållbarhet och andra livsmedel som ej upphettats före förtäring)?
  • Djurkontakter eller yrkesmässig hantering av djur?
  • Fler sjuka i omgivningen?
  • Resa inom eller utom landet, resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum? Restaurangbesök?

Vid perinatal infektion glöm inte att provta modern. Om barnet insjuknat i den sena formen det vill säga först cirka en vecka efter förlossningen, tänk på att nosokomial smitta kan föreligga och informera vårdhygien och kontakta smittskyddsläkaren.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Ej kostnadsfri då Listeria-infektion inte är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om listeriainfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: