Direkt till innehållet

Hallandskatalogen

Region Halland, privata vårdgivare i Halland samt de halländska kommunerna använder den lokala katalogtjänsten Hallandskatalogen för att administrera information i den nationella HSA-katalogen. HSA-katalogen utgör grunden för tjänsterna inom nationell e-hälsa, till exempel för att ge personal behörighet i Pascal, NPÖ och Webcert och presentera uppdaterade och korrekta kontaktuppgifter till vården via 1177.se och UMO.se.

Region Halland använder också Hallandskatalogen lokalt bland annat för att skapa konton i nätverket och att tilldela behörigheter till lokala system.

En hög informationskvalitet i Hallandskatalogen är idag därmed avgörande för att både nationella och lokala system och tjänster ska fungera.

Nyheter

Här hittar du nyheter från Hallandskatalogen.

Logga in

(Sätt i ditt SITHS-kort först)

Region Halland och privata vårdgivare 

Hallands kommuner

Hallandskatalogen (utan inloggning)

Support och hjälp

När du behöver hjälp i Hallandskatalogen använder du menyvalet ”Hjälp” uppe till höger i katalogen. Där hittar du bland annat länk till Servicedesk, Hallandskatalogens guider i SjälvStudier och checklistan för kataloguppdaterare.

Du kan också maila in din fråga till Hallandskatalogens support. Då skapas ett ärende automatiskt.

Externa användare kan inte följa de länkar som skickas i svaren från vårt ärendehanteringssystem. I övrigt fungerar ärendehanteringen kring Hallandskatalogen likadant för både externa och interna användare.

Förvaltningsansvariga Hallandskatalogen

I varje förvaltning finns minst en person med ett mer övergripande uppdrag i Hallandskatalogen.

Kontaktuppgifter till förvaltningsansvariga Hallandskatalogen

Utbildning

Våra kurser kring Hallandskatalogen finns i digitalt format i Region Hallands Kompetensportal. För åtkomst till Kompetensportalen måste du antingen vara anställd i Region Halland eller skapa ett konto. Se nedan länkar.

Anställda i Region Halland 

Digital grundutbildning för administratörer

Digital introduktion till dig som är chef

Privata vårdgivare

Digital grundutbildning för administratörer

Digital introduktion till dig som är chef

Rutiner och blanketter

Här hittar du rutiner och blanketter för Hallandskatalogen

Nationella HSA-katalogen

HSA Nationell katalogtjänst är en nationell elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör ett viktigt underlag för behörighetsstyrning, säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster i hälso- och sjukvården i Sverige.

Här kan du hitta verksamheter och kollegor över hela landet:

Sök i HSA (kräver SITHS-kort)

Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att använda till exempel Pascal, NPÖ, Webcert och e-tjänster och kontaktkort på 1177.se. Antalet tjänster som använder HSA ökar hela tiden.

Läs mer om HSA-katalogen och andra nationella tjänster på Ineras hemsida.

Ansluta till Hallandskatalogen och HSA

Alla juridiska personer som bedriver vård- och omsorgsverksamhet i Sverige kan ansluta till HSA, antingen direkt eller via en tredjepartsanslutning.

Region Halland erbjuder privata vårdgivare som bedriver sin verksamhet i Halland och har vårdavtal med Region Halland att tredjepartsansluta till HSA via regionens lokala katalog, Hallandskatalogen.

Det finns privata HSA-ombud som erbjuder tredjepartsanslutning till HSA på samma sätt som Region Halland. Detta kan du läsa mer om på Ineras hemsida.

Kostnad för anslutning till HSA

Här finns aktuella uppgifter om vad anslutningen kostarSenast ändrad: