Direkt till innehållet

Hallandskatalogen

Region Halland, privata vårdgivare i Halland samt de halländska kommunerna använder den lokala katalogtjänsten Hallandskatalogen för att administrera information i den nationella HSA-katalogen. HSA-katalogen utgör grunden för tjänsterna inom nationell e-hälsa, till exempel för att ge personal behörighet i Pascal, NPÖ och Webcert och presentera uppdaterade och korrekta kontaktuppgifter till vården via 1177.se och UMO.se.

Region Halland använder också Hallandskatalogen lokalt bland annat för att skapa konton i nätverket och att tilldela behörigheter till lokala system.

En hög informationskvalitet i Hallandskatalogen är idag därmed avgörande för att både nationella och lokala system och tjänster ska fungera.

 

Nyheter

Här hittar du nyheter från HAK.

 

Logga in

(Sätt i ditt SITHS-kort först)

Region Halland och privata vårdgivare 

Hallands kommuner

Hallandskatalogen (utan inloggning)

 

Support och hjälp

När du behöver hjälp i Hallandskatalogen använder du menyvalet ”Hjälp” uppe till höger i katalogen. Där hittar du bland annat länk till Servicedesk, Hallandskatalogens guider i SjälvStudier och checklistan för kataloguppdaterare.

Du kan också maila in din fråga till Hallandskatalogens support. Då skapas ett ärende automatiskt.

Externa användare kan inte följa de länkar som skickas i svaren från vårt ärendehanteringssystem. I övrigt fungerar ärendehanteringen kring Hallandskatalogen likadant för både externa och interna användare.

 

Kontakta HAK-ansvarig

I varje förvaltning finns minst en person med ett mer övergripande uppdrag i Hallandskatalogen.

Kontaktuppgifter till HAK-ansvariga.

 

Utbildning

Våra kurser kring Hallandskatalogen finns i digitalt format i Region Hallands Kompetensportal. För åtkomst till Kompetensportalen måste du antingen vara anställd i Region Halland eller skapa ett konto. Se nedan länkar.

Anställda i Region Halland: 

Digital grundutbildning för administratörer

Digital introduktion till dig som är chef

Privata vårdgivare: 

Digital grundutbildning för administratörer

Digital introduktion till dig som är chef

 

Rutiner och blanketter

Rutiner

Hallandskatalogen - Uppdrag, ansvar och regelverk

Hallandskatalogen - Roller och ansvar för administratörer

1177 – mottagningens hemsida på www.1177.se

Namnsättning av Region Hallands verksamheter (intern)

Blanketter

Hallandskatalogen - Beslut om ny vårdenhet - digital signering

Hallandskatalogen - Person med skyddade personuppgifter

 

Nationella HSA-katalogen

HSA Nationell katalogtjänst är en nationell elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör ett viktigt underlag för behörighetsstyrning, säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster i hälso- och sjukvården i Sverige.

Här kan du hitta verksamheter och kollegor över hela landet:

Sök i HSA (kräver SITHS-kort)

Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att använda till exempel Pascal, NPÖ, Webcert och e-tjänster och kontaktkort på 1177.se. Antalet tjänster som använder HSA ökar hela tiden.

Läs mer om HSA-katalogen och andra nationella tjänster på Ineras hemsida.

 

Ansluta till Hallandskatalogen och HSA

Alla juridiska personer som bedriver vård- och omsorgsverksamhet i Sverige kan ansluta till HSA, antingen direkt eller via en tredjepartsanslutning.

Region Halland erbjuder privata vårdgivare som bedriver sin verksamhet i Halland och har vårdavtal med Region Halland att tredjepartsansluta till HSA via regionens lokala katalog, Hallandskatalogen.

Det finns privata HSA-ombud som erbjuder tredjepartsanslutning till HSA på samma sätt som Region Halland. Detta kan du läsa mer om på Ineras hemsida.

Senast ändrad: