Direkt till innehållet

Bårhus

Efter att en person avlidit på en vårdinrättning eller i kommunen, transporteras den avlidne till ett av regionens bårhus. Där förvaras den avlidne i avvaktan på eventuell obduktion, avsked och slutligen begravning.

På bårhuset erbjuder vi närstående möjlighet att ta avsked av den avlidne i vårt avskedsrum. Bårhusets personal finns till hands vid avskedet. För avsked gäller tidsbokning. Sjukhuskyrkans personal erbjuder stödsamtal och nås via sjukhusets växel. I Halmstad kontaktas sjukhuskyrkan även för avsked utanför bårhuspersonalens arbetstid.

Bårhuset har även ett tvagningsrum, där vi erbjuder tvättning av den avlidne i samband med begravning.  Denna tvättning sker endast under bårhusets öppettider och tidsbokning gäller alltid.

Bårhuset i Halmstads telefontider: Mån-fre 7-15.30  tfn: 035-13 18 76

Sjukhusets växel Halmstad: 035-13 10 00

Bårhuset i Varbergs telefontider: Mån-tors 7-15.30  tfn: 0340-48 13 67

Sjukhusets växel Varberg: 0340-48 10 00

För övriga bårhus, kontakta bårhuset i Halmstad eller Varberg.Senast ändrad: