Direkt till innehållet

Covid-19

Om sjukdomen

Covid-19 är ett coronavirus som kan ge varierade luftvägssymtom. Viruset smittar i första hand vid nära kontakt mellan personer genom dropp- eller kontaktsmitta men kan också smitta från personer utan symtom, eller innan symtom brutit ut. Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom.

Provtagning

Provtagning av covid-19 sker på medicinsk indikation, se Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Självprovtagningsflödet inom Region Halland avvecklades i september 2023.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Informera patienten om diagnosen och smittsamhetsperiod. Ställningstagande till antiviral behandling, se rutin nederst på sidan.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Smittskyddsblad covid-19 för behandlande läkare samt informationsblad till patient finns här Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Det finns inte längre någon smittspårningsplikt gällande covid-19 (borttagen 2023-03-15). Vid misstanke eller kännedom om flera fall inom regional hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg rekommenderas kontakt med Vårdhygien för hjälp med utbrottshantering.

Vaccination

Se Vaccination mot covid-19.

Klinisk anmälan i SmiNet

Covid-19 anmäls enbart via laboratoriet. En klinisk anmälan görs vid positivt antigentest https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Länkar

Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars, mers och covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Testning och smittspårning för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Krav på smittspårning för covid-19 upphör — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om covid-19 – coronavirus - 1177

 

Senast ändrad: