Direkt till innehållet

Covid-19

Om sjukdomen

Covid-19 är ett coronavirus som kan ge varierade luftvägssymtom. Viruset smittar i första hand vid nära kontakt mellan personer genom dropp- eller kontaktsmitta men kan också smitta från personer utan symtom, eller innan symtom brutit ut. Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom.

Provtagning

Provtagning av covid-19 sker på medicinsk indikation. Självprovtagningsflödet inom Region Halland avvecklades i september 2023.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Informera patienten om diagnosen och smittsamhetsperiod. Ställningstagande till antiviral behandling, se respektive rutin nederst på sidan. Vid inneliggande vård av patient med covid, se rutin på intranätet "Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning" (gäller för Hallands sjukhus).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Smittskyddsblad covid-19 för behandlande läkare finns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Det finns inte längre någon smittspårningsplikt gällande covid-19 (borttagen 2023-03-15). Vid misstanke eller kännedom om flera fall inom regional hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg rekommenderas kontakt med Vårdhygien för hjälp med utbrottshantering.

Vaccination

Se sida Vaccination mot covid-19 och terapirekommendationer.

Klinisk anmälan i SmiNet

Covid-19 anmäls enbart via laboratoriet. En klinisk anmälan görs vid positivt antigentest https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Länkar

Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars, mers och covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Krav på smittspårning för covid-19 upphör — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg

Om covid-19 – coronavirus - 1177

Styrande dokument

Senast ändrad: