Direkt till innehållet

Patientadministration – Ukraina

Sjukresor - information till vårdgivare

Personer som kommer från Ukraina och som omfattas av massflyktingdirektivet, söker asyl eller kommer på annat sätt till Sverige har samma rätt till sjukresor som övriga asylsökande. Här finns information om sjukresor för asylsökande.

Sjukresor - information till patienter

När invånare har behov av vård och när individens hälsa inte medger resa med kollektivtrafik eller annat färdsätt kan sjukresa vara ett alternativ. De personer som kommer från Ukraina och som omfattas av massflyktingdirektivet, söker asyl eller på annat sätt kommer till Sverige har rätt till sjukresor.

Bokning av sjukresa

  • Sjukresa bokas alltid genom Resam, tfn: 0771-91 00 90.
  • Egenavgiften är 0 kr vid resa med regionens sjukresefordon (Resam). Om Resam behöver anvisa till annat fordon är kostnaden 40 kr/enkel resa.
  • LMA-kort ska uppvisas om sådant finns.Senast ändrad: