Direkt till innehållet

Lifecare – Samordnad planering

Lifecare - det gemensamma systemet för samordnad vårdplanering i Halland.

Genväg till informationssidan Trygg och effektiv utskrivning på vårdgivarwebben.

Riktlinje för Trygg och effektiv utskrivning är en överenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.

Manualer för Lifecare hittar du på sidan för Trygg och effektiv utskrivning.

Via IT-stödet Lifecare finns genväg till vårdgivarwebben för sidorna Lifecare och Trygg och effektiv utskrivning via symbolen "länkar".

E-learning finns i IT-stödet Lifecare, avsnitten är uppdelade i avsnitt för att lyssna och för träna.

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk:  eHälsa–Lifecare  eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

- Servicedesk IT och Telefoni därefter

- Läkemedel, Vårdsystem och IT därefter

- Läkemedel, Lifecare och PMO

Kontaktinformation

Vid frågor om IT systemet Lifecare:

Kontakta: Helena Nord, objektspecialist 035-17 43 94

(Vid support frågor, se IT-supporten i stycket ovan)

Vid frågor rörande riktlinje och processen:

Kontakta: Britta Engvall, utvecklingsledare 073-231 56 23

Charlotte Johnsson, utvecklingsledare 0732-30 89 70

Utbildningsmaterial

Lifecare demomiljö

Inloggning till Lifecare demomiljö

 

Relaterad information

Inloggning Lifecare

e-Learning Lifecare

Rutin Lifecare-loggkontroll

Lifecare- systemstöd samordnad vårdplanering

Riktlinje Trygg och effektiv utskrivning

Hur hanteras asylsökande, bostadslösa och skyddad identitet i Lifecare

Lifecare - driftstopp

Mottagare när sjukhusets rehabpersonal skickar meddelande till kommunens rehabpersonal

Mottagare av remisser för övergång till hemsjukvård och enstaka hembesök

Telefonkontakt med sjuksköterskor i kommunen kvällar, helger och dagtid

Senast ändrad: