Direkt till innehållet

Lifecare – Samordnad planering

Lifecare - det gemensamma systemet för samordnad planering i Halland.

Genväg till informationssidan Trygg och effektiv utskrivning på vårdgivarwebben.

Riktlinje för Trygg och effektiv utskrivning är en överenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.

Manualer för Lifecare finns nu på Lifecare-sidan, under valet Lifecare Manualer i vänstermenyn.

Via IT-stödet Lifecare finns genväg till vårdgivarwebben för sidorna Lifecare och Trygg och effektiv utskrivning via symbolen "länkar".

E-learning finns i IT-stödet Lifecare, avsnitten är uppdelade i avsnitt för att lyssna och för träna.

 

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk:  eHälsa–Lifecare  eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

- Servicedesk IT och Telefoni därefter

- Läkemedel, Vårdsystem och IT därefter

- Vårdsystem

 

Kontaktinformation

Vid frågor om IT-systemet Lifecare:

Helena Nord, objektspecialist 035-17 43 94

Charlotte Johnsson, objektspecialist 073-230 89 70

(Vid supportfrågor, se IT-supporten i stycket ovan)

 

Vid frågor rörande riktlinje och processen:

Taktisk grupp senior är sammanhållande för processen. Deras processtöd är Britta Engvall, utvecklingsstrateg 073-231 56 23.

 

Utbildningsmaterial

Lifecare demomiljö

Inloggning till Lifecare demomiljö

 

Relaterad information

Inloggning Lifecare

e-Learning Lifecare

Rutin Lifecare-loggkontroll

Lifecare- systemstöd samordnad vårdplanering

Riktlinje Trygg och effektiv utskrivning

Hur hanteras asylsökande, bostadslösa och skyddad identitet i Lifecare

Lifecare - driftstopp

Mottagare när sjukhusets rehabpersonal skickar meddelande till kommunens rehabpersonal

Mottagare av remisser för övergång till hemsjukvård och enstaka hembesök

Telefonkontakt med sjuksköterskor i kommunen kvällar, helger och dagtid

Senast ändrad: