Direkt till innehållet

Lifecare – Samordnad planering

Lifecare - det gemensamma systemet för samordnad planering i Halland.

Genväg till informationssidan Trygg och effektiv utskrivning på vårdgivarwebben. Där ligger dels ”Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning", samt "Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från slutenvården” som är en överenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.

Manualer för Lifecare finns på Lifecare-sidan, under valet Lifecare Manualer i vänstermenyn.

Via IT-stödet Lifecare finns genväg till vårdgivarwebben för sidorna Lifecare och Trygg och effektiv utskrivning via symbolen "länkar".

E-learning finns i IT-stödet Lifecare. Avsnitten är uppdelade i avsnitt för att lyssna och för träna.

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk:  eHälsa–Lifecare  eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

- Servicedesk IT och Telefoni därefter

- Läkemedel, Vårdsystem och IT därefter

- Vårdsystem

 

Kontaktinformation

Vid frågor om IT-systemet Lifecare:

Boel Göransson, objektsspecialist, 0766-96 57 47

Charlotte Johnsson, objektspecialist, 073-230 89 70

(Vid supportfrågor, se IT-supporten i stycket ovan)

 

Vid frågor rörande riktlinje och processen:

Taktisk grupp senior är sammanhållande för processen. Deras processtöd är Britta Engvall, utvecklingsstrateg 073-231 56 23.

 

Utbildningsmaterial

Lifecare demomiljö

Utbildningsinlogg till Lifecare demomiljö

 

Relaterad information

Uppdrag för koordinator

Inloggning Lifecare

e-Learning Lifecare

Rutin Lifecare-loggkontroll

Behörighet till Lifecare

Hur hanteras asylsökande, bostadslösa och skyddad identitet i Lifecare

Lifecare - driftstopp

Mottagare när sjukhusets rehabpersonal skickar meddelande till kommunens rehabpersonal

Mottagare i kommunen vid kallelse till SIP när patienten är hemma

Mottagare av Meddelanden för enstaka hembesök och initiering Hemsjukvård

Telefonkontakt med sjuksköterskor i kommunen kvällar, helger och dagtid

Senast ändrad: