Direkt till innehållet

Lifecare SP – Samordnad planering

Lifecare SP – det gemensamma systemet för samordnad planering i Halland

Lifecare SP är ett webbaserat IT-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt för samordnad individuell plan. Systemet stödjer också vård-och omsorgsplanering i öppenvård.

Lifecare SP används som ett planeringsverktyg och meddelandehantering mellan slutenvård, närsjukvård, psykiatrisk öppenvård och Hallands kommuner och stödjer processen i att ta fram en gemensam planering för patienten.

Länk för inloggning: Inloggning Lifecare SP

Genväg till informationssidan Trygg och effektiv utskrivning på vårdgivarwebben. Där finns ”Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning”, och ”Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från slutenvården” som är en överenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.

Samtliga styrande dokument och annan relaterad information kopplat till Lifecare SP hittar du genom att klicka på länkarna nedan.