Direkt till innehållet

Kosttillägg

Vid sjukdom kan matvanor förändras och patienten kanske äter och dricker mindre. Det är viktigt att få hjälp med näring för att inte gå ner i vikt och tappa kraft och ork. Patienten kan behöva råd om hur man kan göra måltiderna lättare att äta. Ibland behöver måltiderna kompletteras med näringsdryck eller annat kosttillägg.

När en patient är sjuk och ofrivilligt går ner i vikt ökar risken för att få infektioner. Det tar också längre tid för sår att läka. Det är framför allt muskelmassan som minskar, vilket innebär att styrkan i armar och ben blir mindre och risken för fallolyckor ökar. Även hjärta och andningsmuskler kan påverkas.

Förmåga att äta kan bli nedsatt och man kan behöva anpassa maten och matvanorna för att få i sig tillräckligt med energi och näring. En sådan anpassning kan till exempel vara att äta mat med mjukare konsistens som är lättare att tugga och svälja. Första steget i en kostbehandling är att anpassa maten efter individuella förutsättningar. Ibland är detta inte tillräckligt och måltiderna kan behöva kompletteras med näringsdryck eller annat kosttillägg, så kallade nutritionsprodukter, under kortare eller längre perioder.

Vid vissa tillfällen kan näring behöva ges direkt till magtarmkanalen med hjälp av enteral nutrition via sond, eller ges som parenteral nutrition direkt i blodet.

Att förskriva kosttillägg och nutritionsprodukter

Förskrivaren gör en bedömning om behovet av nutritionsprodukter och vilken behandling som passar. Det gör förskrivaren utifrån orsaken till svårigheter att äta och viktnedgång. Det finns förskrivare inom olika yrkesgrupper i vården.

Förskrivaren kan vara något av följande:

  • Dietist
  • Distriktsjuksköterska
  • Sjuksköterska inom kommun
  • Läkare

Patienten kan få förskrivet nutritionsprodukter om det är en del av en rehabilitering, habilitering, vård eller behandling. Nutritionsprodukter till barn och ungdomar under 16 år förskrivs av specialistläkare och på delegation av barndietist.

Dietisten har en specifik utbildning inom nutritionsområdet och hjälper patienten att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdom. Vid många sjukdomar är nutritionen en viktig del av den medicinska behandlingen.

Den som förskriver nutritionsprodukter bedömer vilka behov patienten har. Man utreder matvanor och måltider och beskriver vad patienten behöver och vilka önskemål som finns. Även en närstående kan vara med och berätta. Förskrivaren ställer frågor om hur svårigheter att äta påverkar intaget. Tillsammans kommer man fram till i vilka situationer patienten har användning av nutritionsprodukter.

Regionen har ett upphandlat utbud av nutritionsprodukter. Sjuksköterska använder sig generellt av ett bassortiment. Det är patientens behov som avgör om nutritionsprodukter förskrivs. Den som skriver ut kosttillägg och näringsdryck är den som ska bedöma behovet, och den uppföljning som krävs. I Halland följer alla förskrivare samma regler.

Vad kostar nutritionsprodukterna?

Det finns ett särskilt högkostnadsskydd för nutrition, för personer från 16 år. Det betyder att patienten betalar max 1400 kr per kalendermånad för produkterna.

Barn som är yngre än 16 år betalar 120 kronor per beställning.

Kan man köpa nutritionsprodukter själv?

Patienten kan köpa nutritionsprodukter själv utan att ha kontakt med vården. Nutritionsprodukterna går att köpa via apotek eller direkt av en leverantör men har då en högre kostnad.

Beställning av nutritionsprodukter

För patienter i särskilt boende kan personal beställa nutritionsprodukterna via E-tjänst. Det går bra att beställa för flera patienter samtidigt. Förbered gärna genom att fråga patienten vilka smaker de föredrar.

Patienter som är 13 år och äldre beställer sina förskrivna nutritionsprodukter genom att logga in på e-tjänst 1177 för beställning.  Är man yngre än 18 år behöver man kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 010-476 19 30 när första beställningen görs. Därefter kan man beställa via e-tjänsten.

Vårdnadshavaren kan beställa nutritionsprodukter åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det kan man göra fram till att barnet fyller 13 år.

Leverans av nutritionsprodukter

Produkterna levereras vanligtvis inom fyra arbetsdagar. En leverans kan bli uppdelad på flera tillfällen och produkter levereras till din postadress. Frakten kostar ingenting för patienten.

Kontrollera hela leveransen direkt när den kommer.  Vid fel produkt, fel antal produkter eller om något är trasigt så kontakta Hjälpmedelscentrum så snart som möjligt. Ring Hjälpmedelcentrums kundtjänst på tel. 010-476 19 30.

Nutritionsprodukter är klassade som livsmedel och detta innebär att man inte har någon ångerrätt.

Förvaring av nutritionsprodukter 

Nutritionsprodukter behöver inte förvaras i kylskåp om du inte ska dricka dem direkt. Produkterna mår som bäst i en temperatur mellan 4 och 25 grader. Kortare tids förvaring i högre eller lägre temperatur, till exempel i samband med leveransen, skadar inte produkterna.

 Senast ändrad: