Direkt till innehållet

Fysisk aktivitet på recept – FaR

FaR ska ges till de patienter som bedöms vara i behov av ökad fysisk aktivitet för att behandla och/eller förebygga sjukdom.

Riktlinjer för FaR i Region Halland 

  • Alla vårdgivare kan med fördel informera om fysisk aktivitet men förskrivning av FaR bör utföras av legitimerad personal (uppgiften kan delegeras)
  • FaR kan förskrivas från ca 13 års ålder, med hänsyn tagen till mognad
  • Utforska nuvarande fysisk aktivitetsnivå genom att ställa öppna frågor, spegla och sammanfatta svaren (använd MI‐metoden)
  • FaR ordineras i enlighet med FYSS (för mer information se nedan). Utgångspunkten för förskrivningen till unga från 13 år är precis som för vuxna rekommendationerna i FYSS, men då anpassat efter ålder
  • Receptet ska vara individuellt anpassat i fråga om dosering och typ av aktivitet. Du kan som vårdgivare ge förslag på vilken typ av aktivitet som är lämplig vid just den diagnos man har, men patientens egna intressen styr också valet
  • FaR ska förskrivas i VAS. För stöd se webbutbildning VAS FaR-förskrivning alternativt webbutbildning VAS FaR-förskrivning (externa vårdgivare), VAS-hjälpen eller VAS-manual
  • Uppföljning sker via besök, telefon eller på annat sätt utifrån patientens behov.

FaR som prevention och behandling

FaR används som komplement till eller ersättning för läkemedel, både i förebyggande och behandlande syfte. Den fysiska aktiviteten kan utföras som en egenaktivitet och/eller som en organiserad aktivitet inom en förening eller hos annan aktör. Vardagsaktivitet och att bryta stillasittande kan vara en del av ordinationen.

Klicka på bilden för att se en kort patientberättelse:

 

FaR ordineras i enlighet med FYSS

FYSS ska användas som kunskaps- och beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet och förskrivning av FaR. FYSS anger rekommendationer för hur man uppnår optimal medicinsk effekt vid en specifik diagnos. Val av aktivitet baserar sig på patientens hälsotillstånd, diagnos, funktionsnivå, förutsättningar (psykiska, kognitiva, ekonomiska, sociala, kulturella mm.) och intresse.

En lokal aktivitetskatalog kan ge ytterligare stöd

Till stöd för dig som förskrivare finns också en lokal aktivitetskatalog. Aktivitetskatalogen är inget beslutsstöd så som FYSS, men visar ett urval av de aktiviteter som finns i respektive kommun och kan därmed vara ett stöd för att hitta en lämplig lokal aktivitet. Här finns också tips om exempelvis upplysta motionsspår och utegym.

Hallands vandringsleder och naturreservat

Länsstyrelsens hemsida finns samlad information om och kartor över Hallands vandringsleder och naturreservat.

Kontakt

Region Halland samordnar FaR-verksamheten i samarbete med RF SISU Halland. Vid frågor kontakta:

Susanne Johansson, Region Halland

Jenny Bergflink, RF SISU Halland

Relaterade länkar

Terapirekommendationer Halland - Fysisk aktivitet

Lokala aktivitetskataloger (under rubriken Levnadsvanor)

Webbutbildning VAS FaR-förskrivning

Webbutbildning VAS FaR-förskrivning (externa vårdgivare)

VAS-manual Fysisk aktivitet på recept

VAS-hjälpen Fysisk aktivitet på recept

FYSS

FaR - fysisk aktivitet på recept - 1177.seSenast ändrad: