Direkt till innehållet

Fysisk aktivitet på recept – FaR

Fysisk aktivitet på recept – FaR

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor får rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination och särskild uppföljning hög prioritet vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna.

Vem ska ha FaR?

Patienter som kan uppnå bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. FaR används som komplement till eller ersättning för läkemedel, både i förebyggande och behandlande syfte. Patienten måste också klara fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården. En förutsättning är att patienten är, eller under samtalets gång blir, beredd att förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten kan utföras som en egenaktivitet och/eller som en organiserad aktivitet inom en förening eller hos annan aktör. Vardagsaktivitet och att bryta stillasittande kan vara en del av ordinationen.

Klicka på bilden för att se en kort patientberättelse:

 Riktlinjer för FaR i Region Halland

  • Alla vårdgivare kan med fördel informera om fysisk aktivitet men förskrivning av FaR ska utföras av legitimerad personal.
  • Utforska nuvarande fysisk aktivitetsnivå genom att ställa öppna frågor, spegla och sammanfatta svaren (använd MI‐metoden)
  • FaR ordineras i enlighet med FYSS (för mer information se nedan)
  • Receptet ska vara individuellt anpassat i fråga om dosering och typ av aktivitet. Du kan som vårdgivare ge förslag på vilken typ av aktivitet som är lämplig vid just den diagnos man har, men patientens egna intressen styr också valet (för stöd att hitta lokala aktiviteter se nedan).
  • FaR ska förskrivas i VAS. För stöd se VAS-hjälpen, VAS-manual eller webbutbildning VAS Fysisk aktivitet på recept (FaR). För förskrivare som inte har VAS kan receptblanketter beställas via www.sklkommentus.se.
  • Uppföljning sker via besök, telefon eller på annat sätt utifrån patientens behov.

FaR ordineras i enlighet med FYSS

FYSS ska användas som kunskaps- och beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet och förskrivning av FaR. FYSS anger rekommendationer för hur man uppnår optimal medicinsk effekt vid en specifik diagnos. Val av aktivitet baserar sig på patientens hälsotillstånd, diagnos, funktionsnivå, förutsättningar (psykiska, kognitiva, ekonomiska, sociala, kulturella mm.) och intresse.

En lokal aktivitetskatalog kan ge ytterligare stöd

Till stöd för dig som förskrivare finns också en lokal aktivitetskatalog. Aktivitetskatalogen är inget beslutsstöd så som FYSS, men visar ett urval av de aktiviteter som finns i respektive kommun och kan därmed vara ett stöd för att hitta en lämplig lokal aktivitet. Här finns också tips om exempelvis upplysta motionsspår och utegym.

Hallands vandringsleder och naturreservat

Länsstyrelsens hemsida finns samlad information om och kartor över Hallands vandringsleder och naturreservat.

Har ni frågor om FaR?

Region Halland samordnar FaR-verksamheten i samarbete med RF SISU Halland. Vid frågor kontakta:

Susanne Johansson, Region Halland

Tel. 070-205 07 79

Peter Gårdestedt, RF SISU Halland

Tel. 070-289 90 32

Relaterade länkar

FYSS

FaR på 1177.se

Lokala aktivitetskataloger (under rubriken Levnadsvanor)

VAS-manual Fysisk aktivitet på recept

VAS-hjälpen Fysisk aktivitet på recept

Webbutbildning VAS Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Senast ändrad: