Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab Vas kod
P- IA2-antikroppar
IEF (Malmö)
IEF (SU)
S- IgA KEM (Hstd)
S- IgA lågkoncentration + Anti -IgA EXTERN KS Kem
S- IgE antikroppar, allergena komponenter KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenmixar KEM (Hstd) Se nedan
S- IgE antikroppar, allergenspecifika KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) KEM (Hstd) IGELUF
S- IgE total KEM (Hstd) IGETOT
S- IGF 1 KEM (Hstd) IGF1
S- IGF 1/IGFBP 3 Tillväxtdiagram KEM (Hstd)
S- IGFBP 3 KEM (Hstd) IGFBP3
S- IgG KEM (Hstd)
Pt(U)- IgG KEM (Hstd)
S- IgG, subklasser KEM (Hstd) IGGSUB
S- IgM KEM (Hstd)
S- IL-2-receptor, löslig EXTERN SU Mikro
S- IL-2-receptor, löslig EXTERN USiL Imm/Blodc
P- IL-6 (Interleukin 6) KEM (Hstd, Vbg) IL6
P- Immuniseringsundersökning
Csv- Immunofenotypning Benmärg
Diverse- Immunofenotypning Benmärg
B- Immunofenotypning CD19/CD20 (Mabthera) Benmärg
B- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi Benmärg
Benm- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi Benmärg
Immunofluorescens IF PAT
B- Imurel KEM (Hstd)
S- Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) EXTERN KS Kem
Influensa A och Influensa B PCR MIB och KEM Hstd och Vbg COVPat eller COVXA (reserverad för akuta patientprover)
S- Inhibin B EXTERN USiL Kem
Insticksställe odling
S- Insulin KEM (Hstd) INSUL
Interferensutredning
Pt- Iohexolclearance
B- IPF (Immature Platelet Fraction) (Reticulerade trombocyter) KEM (Hstd, Vbg) IPF
Csv/S- Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil) EXTERN UMAS Kem IEF
Csv- Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil) EXTERN SU Möln
S- Isopropanol KEM (Hstd, Vbg) ISOPRO