Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Immunofenotypning (Csv-)

System:
Csv-
Analyserande lab:
PAT
Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:
Cytologi allmän


Provtagningsmaterial:
Plaströr av polypropylen
Förråd art nr 50206


Omhändertagande:

Prov lämnas snarast till laboratoriet, måndag-fredag senast 13.00.

Ska vara Patologens laboratorium tillhanda inom 2 timmar efter provtagning


Kommentar/mer info:

Prov kan ej tas emot röda dagar. Kontakta alltid laboratoriet i Halmstad på telefon 035-131846 före provtagning.

 

 

  • Remissen finns i Formulär Re14. Välj ”Skriv remiss” och ”Cytologi allmän”.

  • Under ”provtyp” väljs Benmärg/flöde och i rutan för

  • Upplysningar anges vilken typ av provmaterial som remissen avser.

  • För att remissen skall kunna sändas måste man ange antalet glas eller burkar.

  • Glöm inte att skicka remissen.

Prov som skickas via kemlab Varberg bör åtföljas av 

nedanstående blankett för att undvika fel.

Blankett

 


Pris:
abonnemang 2873 kr övriga 3242 kr
Ackrediterad:
Nej
Biobank:
Ja
Uppdaterad:
2022-02-16 13:45