Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kateterspets odling ()

VAS Provkod:
Katspe
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Plaströr med gul kork
Artikelnummer: 54542

Odlingsrör gul kork

Provtagning:

Kataterspets
Sterilt plaströr
Innan katetern avlägsnas tvättas huden kring insticksstället. Låt torka innan katetern utdrages. C:a 3 - 5 cm av kateterns ytterända nedsticks i ett transportrör och katetern klipps av vid rörets mynning så att locket kan sättas på.

Insticksställe

Odlingsrör
Ta bort krustor och var före provtagning. Smetiga sår tvättas med vatten eller koksaltlösning. Fukta ev pinnen med steril koksaltlösning. Tryck och rotera pinnen mot insticksstället.

Metod:
Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Ange under "frågeställning" typ av kateter samt om det rör sig om rutinodling eller om kateterinfektion misstänks

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

En semikvantitativ odling utförs och mängden bakterier anges som: Riklig, måttlig och sparsam växt.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
2 - 3 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-02-25 14:38