Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

IgE antikroppar, allergenspecifika (S-)

System:
S-
Analyserande lab:
KEM (Hstd)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) Se, Allergensortiment Klinisk kemi Halland alt. Klinisk kemi 4
Övriga allergen som inte finns med i förteckningen beställas på Klinisk kemi 4 (kommentarsfältet på baksidan)

Allergensortiment Klinisk kemi Halland
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul proppKommentar/mer info:

Centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter.
Centrifugerat prov hållbart under transporten till laboratoriet i rumstemperatur och 7 dygn i kyla. Avskilt serum hållbart 6 månader i frys (-20 °C).

Analysvolym: 50 µL serum per allergen.

 Serumprov sparas i två månader för kompletterande analyser.

 För ackrediterade  allergenspecifika analyser se Tillägsinformation


https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/mer-om-analysen/ackrediterade-ige-antikroppar-allergenspecifika/
Enhet:
kU/L
Referensintervall:

0 - 0,09

Svarstolkning:
<0,10 kU/L:
Ej mätbar koncentration av specifikt IgE mot undersökt allergen. IgE-förmedlad allergi mot undersökt allergen är inte sannolikt.

0,10 kU/L->100 kU/L:
Förekomst av specifikt IgE mot undersökt allergen fastställd. Ju högre koncentrationen är desto större är sannolikheten att en kliniskt relevant allergi förekommer mot det undersökta allergenet. Så är dock inte alltid fallet. IgE-nivåer mellan 0,10 kU/L-0,35 kU/L kan ha betydelse för små barn och vid insektsgifts- och läkemedelsallergi. Den låga nivån har också ett prediktivt värde för utveckling av klinisk allergi. Ett högt värde är inte heller alltid detsamma som att det verkligen föreligger en klinisk allergi. Patienten är sensibiliserad men resultatet måste alltid värderas mot symtom, ålder och anamnes.
Analysfrekvens:
3 gånger/vecka
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2021-08-19 10:49