Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Gallsyror (fS-)

System:
fS-
Analyserande lab:
EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriemedicin Klinisk Kemi
Jan Waldenströms gata 77
205 02 Malmö


tfn 040 - 33 14 20
www.skane.se/labmedicin/kemi
Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU
ANALYSLISTA SU
Remiss:
Konsultremiss
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats

Ange även önskad analys på röretiketten.

Konsult remiss
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul proppKommentar/mer info:

UMAS:

Fasteprov

Prov från patient som behandlas med ursodeoxykolsyra kan ej analyseras.

Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i kyl. Avhällt serum är hållbart 7 dygn i kyl.

 

SU:

Fasteprov.
Patienten skall vara fastande minst 8 timmar före provtagning. Är det inte fasteprov föreligger risk för falskt förhöjda gallsyrevärden


Uppdaterad:
2021-04-26 11:36