Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Gonokocker, odling ()

VAS Provkod:
GC
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Eswab rosa kork

Websesam artikelnummer: 22551E-swab rosa kork

Provtagning:
Cervix
Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera pinnen i cervixkanalen. Dra tillbaka pinnen utan att vidröra vaginalväggen.

Uretra
Provtagningspinnen, eventuellt fuktad med steril koksaltslösning, förs in i uretra och vrids om försiktigt. Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagning.

Rektum
Prov tas direkt med provtagningspinne på rektalslemhinna.

Svalg
Pressa och snurra provtagningspinnen mot tonsillerna.

Ögon
Skrapa provtagningspinnen mot nedre ögonlockets insida 2-3 ggr.

I avvaktan på transport skall provet förvaras i kylskåp. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.
Metod:
Odling. Vid positivt fynd utförs resistensbestämning på referenslaboratorium.
Kommentar/mer info:

Provmaterialet utgörs vanligen av cervix- och/eller uretrasekret, men kan också vara sekret från rektum, tonsiller, ögon eller i sällsynta fall från andra lokaler såsom pustelinnehåll.

Infektion med gonokocker är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
2 - 3 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2022-05-11 12:31