Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Aspergillus galaktomannan Antigen (S-)

System:
S-
Analyserande lab:
EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi
Sölvegatan 23 B, Byggnad 71 
221 85 Lund
tfn 046 - 17 32 50

Analysportalen

alt.

Klinisk Mikrobiologi SU
BREV:
Box 7193
402 34 Göteborg

PAKET:
Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41
tfn immunologi 031 - 342 49 17

Laboratoriemedicin SU


ANALYSLISTA SU
Remiss:
Skåne Serologi/Virolog alt. SU Mikro
USiL Mikro
Remiss: Virologi/Serologi Skåne

Remiss: SU Mikro
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul proppKommentar/mer info:

SU Mikro:
Centrifugera samma dag som provtagning.
Serum ska inte avskiljas pga risk för kontamination.
Förvaras i kyla +2°C till +8°C i väntan på transport.

För laboratoriet gäller:
Skickas med Resam


Uppdaterad:
2022-11-09 10:30