Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Glukostoleranstest (OGTT) (Pt-)

System:
Pt-
Analyserande lab:
KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
Konsultremiss
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats

Ange även önskad analys på röretiketten.

Konsult remiss
Provtagning:

För utförande på laboratoriet se rubrik Provtagning:

Kontaktinformation Klinisk kemi

Kommentar/mer info:

Peroral tillförsel.

För patientnära utförande av undersökningen på den egna avdelningen finns vårdriktlinje ”Glukostoleranstest (OGTT)” tillgänglig på intra-/extranätet.
Ytterligare information kan erhållas från laboratoriet på tfn 035-13 18 05. 


Referensintervall:

se utlåtande

Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-03-03 08:47