Direkt till innehållet

För forskare

Forskningsstöd

Du som är medarbetare i Region Halland och vid privata vårdgivare med avtal kan få metodologiskt stöd inom forskning och utveckling.

Du kan ges support i följande forskningsfaser:

  • Initieringsfasen - om du har en idé till studie/projekt
  • Planeringsfasen - support med projektplan, etikansökan, metodval, studiedesign, ansökan om forskningsmedel, utformning av enkät och frågekonstruktion
  • Genomförandefasen - support kring dataanalys och tolkning av resultat
  • Avslutningsfasen - support i vetenskapliga presentationer, besvara granskare (reviewers) till en artikel
  • Datauttag vid forskning - support inför datauttag

Mer information och anmälan för ärende finns i Researchweb

Datauttag

Som forskare har du möjlighet att ansöka om digitalt utlämnande av hälso- och sjukvårdsdata från Region Halland för forskningsändamål.

Ansökan och mer information om förutsättningar för datauttag finner du i Researchweb

Kliniska studier

I samarbete med Kliniska studier i Sverige och de regionala noderna arbetar FoU Halland med att stödja och stimulera fler kliniska studier i Region Halland.

Du kan läsa mer om den nationella satsningen på Kliniska studier Sverige.  

Du som har intresse och vill arbeta med kliniska studier har möjlighet att gå utbildning i Good Clinical Practice (GCP) och du kan anmäla dig via Kompetensportalen.

Doktorandnätverk

För dig som är doktorand och har anställning inom Region Halland så finns möjlighet att delta vid doktorandnätverket som drivs av FoU Halland där syftet är att doktorander kan träffas och nätverka, diskutera sin forskning och forskningsprocess. Nätverket har träffar några gånger per år där det ges föreläsningar kring forskningsprocessen, aktuella forskningsfrågor och Region Hallands ramverk för forskningsarbete.

Kontaktpersoner vid FoU för doktorandnätverk: Jonathan PearmanSenast ändrad: