Direkt till innehållet

För forskare

Du som forskar inom Region Halland har möjlighet att söka medel från Vetenskapliga rådet och Sparbankstiftelsen, samt att det för dig som är doktorand finn möjlighet att söka doktorandmedel. Till dig som har en idé till ett kliniskt patientnära projekt finns det medel i form av Startbidrag att söka.

Du som forskar kan även söka medel från externa finansiärer såsom Södra sjukvårdsregionen.

All information kring de olika medel som är sökbara inom Region Halland finner du i Researchweb.

Södra sjukvårdsregionen

Information om regionalt forskningsstöd från Södra sjukvårdsregionen finner du på Södra sjukvårdsregionens webbplats.

Förvaltning av medel

Projektmedel och bidrag från Region Halland för forskning förvaltas av FoU Halland. För mer information kontakta samordnare Hanna Svensson, FoU Halland.

Overheadkostnad

För nya anslag som utlyses och söks från extern bidragsgivare från och med 1 feb 2021, kommer Region Halland ta ut en OH-kostnad på 10 %. Det här görs för att finansiera den service som regionen via FOU bistår med samt för att upprätthålla en säker revision för forskningsmedlen. Detta är ett beslut taget i Regionstyrelsen. Vid händelse av tilldelning av stort forskningsanslag (mer än 1 miljon kr) kan OH-nivån diskuteras med FoU-chef.Senast ändrad: